ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ ့နယ္ ၊ သရက္ခ်ိဳင္ျမစ္တြင္ ၀င္းေရႊစင္ဇာတ္သဘင္ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ နစ္ျမဳပ္

Thursday, 28 February 2013

ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ ့နယ္ ၊ သရက္ခ်ိဳင္ျမစ္တြင္ ၀င္းေရႊစင္ဇာတ္သဘင္ေမာ္ေတာ္ဘုတ္ နစ္ျမဳပ္

မာရုသူရ (ေလးျမိဳ ့သတင္းမီဒီယာ) - ၂၈ - ၂-၂၀၁၃
(၂ရ၊၂၊၂၀၁၃)ေန ့မနက္ပိုင္းက ရခိုင္ျပည္နယ္ ၊ ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ ့နယ္အတြင္းရွိ သရက္ခ်ဳိင္ျမစ္ငယ္တြင္ ၀င္းေရႊစင္ဇာတ္သဘင္ေမာ္ေတာ္ဘုတ္သည္ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ထိခုိက္ျပီး ေမာ္ေတာ္ဘုတ္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရာ
ဇာတ္အဖြဲ ့၀င္(၂)ဦး ေသဆံုးခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိဇာတ္သဘင္ေမာ္ေတာ္ဘုတ္သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္ ၊ ေပါက္ေတာျမိဳ ့နယ္ ၊ ေတာင္ညိဳေက်းရြာတြင္ ကျပ

ေဖ်ာ္ေျဖခဲ့ျပီး ပု႑ားကၽြန္းျမိဳ ့နယ္ ၊ သရက္ခ်ိဳင္ေက်းရြာတြင္ တင္ဆက္ကျပရန္ သြားစဥ္ သရက္ခ်ိဳင္
မေရာက္မီ အနည္းငယ္အလုိတြင္ သရက္ခ်ိဳင္ျမစ္အတြင္းရွိ ေက်ာက္ေဆာင္ႏွင့္ ထိခုိက္မိ၍
ေမာ္ေတာ္ဘုတ္နစ္ျမဳပ္ခဲ့ရေၾကာင္း သိရသည္။ထုိဇာတ္သဘင္ ေမာ္ေတာ္ဘုတ္နစ္ျမဳပ္မွဳေၾကာင့္
ဇာတ္ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးျဖစ္ေသာ မင္းသမီးေဒၚတင္တင္၀င္းႏွင့္ ဇာတ္အဖြဲ ့၏ထမင္းခ်က္
ကိုလွေက်ာ္တုိ ့ေသဆံုးခဲ့ရျပီး က်န္အဖြဲ ့၀င္မ်ား လြတ္ေျမာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ထုိ၀င္းေရႊစင္ ဇာတ္သဘင္အဖြဲ ့သည္ ေပါက္ေတာျမိဳ ့နယ္ ၊ စြန္ရဲေက်းရြာမွ ဦး၀င္းေမာင္ေခ် ၊ ေဒၚတင္တင္၀င္း ႏွင္ ့ေဒၚသႏာၱဦးတုိ ့ေပါင္းစည္းတည္ေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ျပီး ထုိအရပ္ေဒသအတြက္
ယခုႏွစ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ ဇာတ္သဘင္တစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။


မာရုသူရ
(ေလးျမိဳ ့သတင္းမီဒီယာ)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...