ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ၁၁၅ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌ ျပင္ပေစ်းသည္မ်ားကို ေရာင္းကုန္ ပစၥည္းကန္႔သတ္ထား

Sunday, 24 February 2013

၁၁၅ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌ ျပင္ပေစ်းသည္မ်ားကို ေရာင္းကုန္ ပစၥည္းကန္႔သတ္ထား


Photo: ၁၁၅ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌ ျပင္ပေစ်းသည္မ်ားကို ေရာင္းကုန္
ပစၥည္းကန္႔သတ္ထား
Monday, February 25, 2013 

ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၏ အထင္ကရေနရာ
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၁၁၅ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား
ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား အား စားေသာက္ကုန္
ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အဆုိပါေစ်းသည္မ်ားထံက သိရသည္။

၁၁၅ မုိင္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းသည္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ျဖစ္ေစ၊ 
ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ျဖစ္ေစမရပ္မျဖစ္ရပ္နား ရေလ့ရွိသည္။ ယာဥ္ရပ္နား
စခန္း   တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၁၅ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း  ရွိေစ်းသည္အမ်ားစုကေျပာၾကား  ရာတြင္ “ဒီေနရာမွာ အစ္မတို႔ ေစ်းေရာင္းတာသိပ္မၾကာေသးပါ ဘူး။ ဒီေနရာမွ အစတုန္းကေစ်း သည္ေတြ ေရာင္းလို႔မရဘူး။ အခုေရာင္းလို႔ရတာလည္း သိပ္ မၾကာေသးဘူး။ အခုလိုဒီေနရာ မွာ ေစ်းေရာင္းရဖို႔ကလည္း သိပ္မလြယ္ဘူးအထက္အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပရတယ္။ အခုေရာင္းရျပန္
ေတာ့လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔ဆုိင္ႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ အစား အေသာက္ေတြဆိုရင္ အစ္မတို႔ ေစ်းဆုိင္ငယ္ေတြက မေရာင္းရဘူး
ေရာင္းတာေတြရင္မလြယ္ဘူး။ သူတုိ႔ေစ်းဆုိင္ႀကီးေတြက အစ္မတို႔ ဆုိင္ငယ္ေတြဆုိရင္ ဟိုဟာ မေရာင္းရဒါမေရာင္းရနဲ႔ ကန္႔သတ္ ထားတယ္။ သူတုိ႔ဆုိင္ႀကီးေတြက  ထမင္းေရာင္းတယ္ဆိုရင္ အစ္မ တုိ႔ဆုိင္ငယ္ေတြက ထမင္းမေရာင္း ရဘူး။ ဒီလိုပဲအျခားဟာေတြကို လည္း ဟိုဟာမေရာင္းရ
ဒီဟာ မေရာင္းရဟိုမတင္ရဒီဟာမတင္ရနဲ႔  သူတို႔ကပိတ္ပင္ထားတယ္”ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ား သည္ အစားအေသာက္မ်ားထဲမွ လက္သုပ္စုံႏွင့္ မုန္ဟင္းခါးႏွစ္မ်ဳိး ထဲကိုသာေရာင္းခ်ခြင့္ရၿပီး ထမင္း  ႏွင့္ အျခားေသာ
အစားအေသာက္မ်ားအား လံုးဝေရာင္းခ်ခြင့္မရေၾကာင္း ၎တုိ႔ကေျပာသည္။

ထမင္းဟင္းကဲ့သို႔ေသာတန္ဖိုး ႀကီးအစားအစာမ်ားကို ဆိုင္ႀကီး မ်ားတြင္သာတန္ဖိုးႀကီးေပး၀ယ္ စားရသျဖင့္ ေငြေၾကးမျပည့္စုံေသာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးေအာင္
ႊThe Hot Newsရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလးအျမန္လမ္းမႀကီး၏ အထင္ကရေနရာ
တစ္ခုျဖစ္ေသာ ၁၁၅ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း၌အေျခခံ လူတန္းစားမ်ား
ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်လ်က္ရွိေသာ ေစ်းဆုိင္ငယ္မ်ား အား စားေသာက္ကုန္
ပစၥည္းမ်ား ေရာင္းခ်ခြင့္ကို ကန္႔သတ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိေနေၾကာင္း အဆုိပါေစ်းသည္မ်ားထံက သိရသည္။

၁၁၅ မုိင္ ယာဥ္ရပ္နားစခန္းသည္ ခရီးသည္တင္ ယာဥ္ျဖစ္ေစ၊
ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္ျဖစ္ေစမရပ္မျဖစ္ရပ္နား ရေလ့ရွိသည္။ ယာဥ္ရပ္နား
စခန္း တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

၁၁၅ မိုင္ယာဥ္ရပ္နားစခန္း ရွိေစ်းသည္အမ်ားစုကေျပာၾကား ရာတြင္ “ဒီေနရာမွာ အစ္မတို႔ ေစ်းေရာင္းတာသိပ္မၾကာေသးပါ ဘူး။ ဒီေနရာမွ အစတုန္းကေစ်း သည္ေတြ ေရာင္းလို႔မရဘူး။ အခုေရာင္းလို႔ရတာလည္း သိပ္ မၾကာေသးဘူး။ အခုလိုဒီေနရာ မွာ ေစ်းေရာင္းရဖို႔ကလည္း သိပ္မလြယ္ဘူးအထက္အဆင့္ဆင့္ကို တင္ျပရတယ္။ အခုေရာင္းရျပန္
ေတာ့လည္း ကန္႔သတ္ခ်က္နဲ႔ သူတုိ႔ဆုိင္ႀကီးေတြမွာရွိတဲ့ အစား အေသာက္ေတြဆိုရင္ အစ္မတို႔ ေစ်းဆုိင္ငယ္ေတြက မေရာင္းရဘူး
ေရာင္းတာေတြရင္မလြယ္ဘူး။ သူတုိ႔ေစ်းဆုိင္ႀကီးေတြက အစ္မတို႔ ဆုိင္ငယ္ေတြဆုိရင္ ဟိုဟာ မေရာင္းရဒါမေရာင္းရနဲ႔ ကန္႔သတ္ ထားတယ္။ သူတုိ႔ဆုိင္ႀကီးေတြက ထမင္းေရာင္းတယ္ဆိုရင္ အစ္မ တုိ႔ဆုိင္ငယ္ေတြက ထမင္းမေရာင္း ရဘူး။ ဒီလိုပဲအျခားဟာေတြကို လည္း ဟိုဟာမေရာင္းရ
ဒီဟာ မေရာင္းရဟိုမတင္ရဒီဟာမတင္ရနဲ႔ သူတို႔ကပိတ္ပင္ထားတယ္”ဟု
ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အဆိုပါေစ်းဆိုင္ငယ္မ်ား သည္ အစားအေသာက္မ်ားထဲမွ လက္သုပ္စုံႏွင့္ မုန္ဟင္းခါးႏွစ္မ်ဳိး ထဲကိုသာေရာင္းခ်ခြင့္ရၿပီး ထမင္း ႏွင့္ အျခားေသာ
အစားအေသာက္မ်ားအား လံုးဝေရာင္းခ်ခြင့္မရေၾကာင္း ၎တုိ႔ကေျပာသည္။

ထမင္းဟင္းကဲ့သို႔ေသာတန္ဖိုး ႀကီးအစားအစာမ်ားကို ဆိုင္ႀကီး မ်ားတြင္သာတန္ဖိုးႀကီးေပး၀ယ္ စားရသျဖင့္ ေငြေၾကးမျပည့္စုံေသာ ခရီးသြားမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ရွိေၾကာင္း ခရီးသြားအခ်ဳိ႕ကေျပာသည္။

ၿဖိဳးေအာင္
ႊThe Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...