ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Lဆုိင္းဇီ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အခ်စ္က ရာႏႈန္းျပည့္အေရးပါတယ္

Monday, 25 February 2013

Lဆုိင္းဇီ အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အခ်စ္က ရာႏႈန္းျပည့္အေရးပါတယ္


Photo: Lဆုိင္းဇီ
အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အခ်စ္က ရာႏႈန္းျပည့္အေရးပါတယ္
---------------------------------------------------------------
ျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္
ျမင္ျမင္ခ်င္းကေတာ့ မခ်စ္ႏုိင္ ဘူးထင္တယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတြ႕ပါမ်ားလာေလ၊ တစ္ေယာက္စိတ္ဓာတ္တစ္ေယာက္ သိလာေလ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဖာ္ေဖာ္ေရြ ေရြရွိလာၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ခ်စ္ လာတာပဲရွိမယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္းက ေတာ့ ခ်စ္မယ္မထင္ဘူး။
အခ်စ္ကုိလက္ခံသြားတဲ့အ ရြယ္
ဆုိင္းဇီအေနနဲ႔ကေတာ့ ရင္ ခုန္တတ္စအရြယ္မွာ အခ်စ္ကုိလက္ ခံယံုၾကည္သြားတာပါ။ ရင္ခုန္တဲ့အ ခ်ိန္မွာ အခ်စ္ကုိလက္ခံသြားတာ ေပါ႔။
လူတုိင္းမွာအခ်စ္ရွိတယ္
အခ်စ္မရွိရင္ လူဆိုတာျဖစ္မ လာဘူးေလ။ အခ်စ္ဆုိတာ ရည္း စားအခ်စ္မွမဟုတ္ဘူးေလ။ မိဘနဲ႔ သားသမီးအခ်စ္၊ ေမာင္ႏွမအခ်စ္၊ သူငယ္ခ်င္းအခ်စ္၊ ဆုိင္းဇီတုိ႔အႏုပ ညာသမားေတြဆုိလည္း ပရိသတ္ ကုိခ်စ္တဲ့အခ်စ္ အဲဒီလိုေပါ႔။ အ ခ်စ္ဆုိတာေတာ့ လူတုိင္းမွာရွိတာ ပါပဲ။
ေပးဆပ္မႈေတြနဲ႔အခ်စ္
ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့တဲ့အခ်စ္ ကေတာ့ ေပးဆပ္ရတာမ်ားသလား လုိ႔၊ မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လည္း ေပးဆပ္ရတာမ်ားမယ္လို႔ ထင္တယ္။ တကယ္ခ်စ္ရင္ေပါ႔ေလ။
အခ်စ္ဆုိသည္မွာ
အခ်စ္ဆုိသည္မွာ..သီခ်င္း အတုိင္းေလးပဲ အခ်စ္ကုိအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ပါေတာ့မယ္။ အခ်စ္မရွိရင္ ဘ၀ မွာအဓိပၸာယ္မရွိဘူး။
ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔မွ လက္တြဲလို႔ရမွာ ပါ
အခ်စ္နဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းက လည္း တုိက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်ပါတယ္။ အခ်စ္ရွိမွပဲ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္လုိ႔ရမွာေလ။ အိမ္ ေထာင္ျပဳမွေတာ့ ဆုိင္းဇီကေတာ့ ကုိယ္တကယ္ခ်စ္တဲ့သူကုိပဲယူမွာပါ။မခ်စ္ရင္ေတာ့မယူဘူး။ ကုိယ္တ ကယ္ခ်စ္တဲ့သူမွပဲ လက္တြဲရမွာ ေလ။
အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အေရး ႀကီးဆံုးကအခ်စ္
အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အခ်စ္ ကလည္း အေရးႀကီးတာပဲ။ လူတစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က ခ်စ္မွပဲ လက္တြဲလုိ႔ရမွာဆုိေတာ့ အိမ္ ေထာင္တစ္ခုမွာ အခ်စ္က ရာႏႈန္း ျပည့္အေရးပါတယ္။ အေရးႀကီးပါ တယ္။
ကေလာင္ - ေက်ာ္မ်ဳိးႏုိင္
8 DAYSျမင္ျမင္ခ်င္းအခ်စ္
ျမင္ျမင္ခ်င္းကေတာ့ မခ်စ္ႏုိင္ ဘူးထင္တယ္။ လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ေတြ႕ပါမ်ားလာေလ၊ တစ္ေယာက္စိတ္ဓာတ္တစ္ေယာက္ သိလာေလ၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေဖာ္ေဖာ္ေရြ ေရြရွိလာၿပီး တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ခ်စ္ လာတာပဲရွိမယ္။ ျမင္ျမင္ခ်င္းက ေတာ့ ခ်စ္မယ္မထင္ဘူး။
အခ်စ္ကုိလက္ခံသြားတဲ့အ ရြယ္
ဆုိင္းဇီအေနနဲ႔ကေတာ့ ရင္ ခုန္တတ္စအရြယ္မွာ အခ်စ္ကုိလက္ ခံယံုၾကည္သြားတာပါ။ ရင္ခုန္တဲ့အ ခ်ိန္မွာ အခ်စ္ကုိလက္ခံသြားတာ ေပါ႔။
လူတုိင္းမွာအခ်စ္ရွိတယ္
အခ်စ္မရွိရင္ လူဆိုတာျဖစ္မ လာဘူးေလ။ အခ်စ္ဆုိတာ ရည္း စားအခ်စ္မွမဟုတ္ဘူးေလ။ မိဘနဲ႔ သားသမီးအခ်စ္၊ ေမာင္ႏွမအခ်စ္၊ သူငယ္ခ်င္းအခ်စ္၊ ဆုိင္းဇီတုိ႔အႏုပ ညာသမားေတြဆုိလည္း ပရိသတ္ ကုိခ်စ္တဲ့အခ်စ္ အဲဒီလိုေပါ႔။ အ ခ်စ္ဆုိတာေတာ့ လူတုိင္းမွာရွိတာ ပါပဲ။
ေပးဆပ္မႈေတြနဲ႔အခ်စ္
ကုိယ္တုိင္ေတြ႕ႀကံဳခဲ့တဲ့အခ်စ္ ကေတာ့ ေပးဆပ္ရတာမ်ားသလား လုိ႔၊ မိန္းကေလးေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား လည္း ေပးဆပ္ရတာမ်ားမယ္လို႔ ထင္တယ္။ တကယ္ခ်စ္ရင္ေပါ႔ေလ။
အခ်စ္ဆုိသည္မွာ
အခ်စ္ဆုိသည္မွာ..သီခ်င္း အတုိင္းေလးပဲ အခ်စ္ကုိအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ပါေတာ့မယ္။ အခ်စ္မရွိရင္ ဘ၀ မွာအဓိပၸာယ္မရွိဘူး။
ခ်စ္တဲ့သူနဲ႔မွ လက္တြဲလို႔ရမွာ ပါ
အခ်စ္နဲ႔အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းက လည္း တုိက္႐ိုက္အခ်ဳိးက်ပါတယ္။ အခ်စ္ရွိမွပဲ အိမ္ေထာင္တစ္ခုကုိ တည္ေထာင္လုိ႔ရမွာေလ။ အိမ္ ေထာင္ျပဳမွေတာ့ ဆုိင္းဇီကေတာ့ ကုိယ္တကယ္ခ်စ္တဲ့သူကုိပဲယူမွာပါ။မခ်စ္ရင္ေတာ့မယူဘူး။ ကုိယ္တ ကယ္ခ်စ္တဲ့သူမွပဲ လက္တြဲရမွာ ေလ။
အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အေရး ႀကီးဆံုးကအခ်စ္
အိမ္ေထာင္တစ္ခုမွာ အခ်စ္ ကလည္း အေရးႀကီးတာပဲ။ လူတစ္ ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္က ခ်စ္မွပဲ လက္တြဲလုိ႔ရမွာဆုိေတာ့ အိမ္ ေထာင္တစ္ခုမွာ အခ်စ္က ရာႏႈန္း ျပည့္အေရးပါတယ္။ အေရးႀကီးပါ တယ္။
ကေလာင္ - ေက်ာ္မ်ဳိးႏုိင္
8 DAYS

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...