ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘယ္ဘက္က အဆုတ္က အလုပ္လုပ္ရင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိလို႔ ေသသြားတဲ႕ ၄၉ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ႕ အဆုတ္ပါ။

Thursday, 28 February 2013

ဘယ္ဘက္က အဆုတ္က အလုပ္လုပ္ရင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိလို႔ ေသသြားတဲ႕ ၄၉ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ႕ အဆုတ္ပါ။


Photo: ဘယ္ဘက္က အဆုတ္က အလုပ္လုပ္ရင္း မေတာ္တဆ ထိခိုက္မိလို႔ ေသသြားတဲ႕ ၄၉ႏွစ္ အရြယ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးရဲ႕ အဆုတ္ပါ။

ညာဘက္က မဲေနတဲ႕ အဆုတ္ကေတာ႕ ၁၅ႏွစ္ၾကာ ေဆးလိပ္႔ေသာက္ခဲ႔တဲ႕ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အသက္ ၃၈ႏွစ္မွာ ေသဆံုးခဲ႕ျပီး ၉ႏွစ္နဲ႕ ၁၁ႏွစ္အရြယ္ သမီးသယ္ႏွစ္ဦးနဲ႕ ေသဆံုးခ်ိန္မွာ ၅လအရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး က်န္ရစ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ ရပ္ဖို႔လိုပါျပီ။

ေဆးလိပ္ေငြ႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ေဘးနားက လူေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြ၊ တိရိစၦန္ေတြကိုလဲ ေရာဂါေပးသလိုျဖစ္ပါတယ္၊

ဘယ္လိုအေျခအေနပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ေဆးလိပ္ကို ဘယ္ေတာ႕မွ မေသာက္မိပါေစနဲ႕။

အရင္ဆံုး ဒီေန႕ကစျပီး ေဆးလိပ္မ၀ယ္ေတာ႕ပါ နဲ႕၊ ေဆးလိပ္ အတြက္ ေငြနဲ႕ ေရာဂါမ၀ယ္ပါနဲ႕ေတာ႕။

ေမလ (၃၁)ေန႕ဟာ World No Tobacco Day (WNTD)
The International Day Of Fight Against Smoking ေန႕ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေန႕မွ စျဖတ္မယ္ဆိုရင္ အရမ္းေ၀းေနပါမယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ေဆးလိပ္ေၾကာင္႔ ကင္ဆာေရာဂါရဲ႕ ၀မ္းနည္းစရာေတြ ထပ္ထပ္မျဖစ္ၾကရေအာင္ ဒီေန႕ပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ ရပ္လိုက္ၾကရေအာင္။

အမွန္ဆို မေန႕ကတည္းက ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ရမွာ။ ဘယ္ေတာ႕မွလည္း ထပ္မေသာက္ပါနဲ႕ေတာ႕။ညာဘက္က မဲေနတဲ႕ အဆုတ္ကေတာ႕ ၁၅ႏွစ္ၾကာ ေဆးလိပ္႔ေသာက္ခဲ႔တဲ႕ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ သူဟာ အသက္ ၃၈ႏွစ္မွာ ေသဆံုးခဲ႕ျပီး ၉ႏွစ္နဲ႕ ၁၁ႏွစ္အရြယ္ သမီးသယ္ႏွစ္ဦးနဲ႕ ေသဆံုးခ်ိန္မွာ ၅လအရြယ္ ကေလးငယ္တစ္ဦး က်န္ရစ္ခဲ႔ပါတယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ ရပ္ဖို႔လိုပါျပီ။

ေဆးလိပ္ေငြ႔ေၾကာင္႔ ကိုယ္႔ေဘးနားက လူေတြ၊ ကေလးငယ္ေတြ၊ တိရိစၦန္ေတြကိုလဲ ေရာဂါေပးသလိုျဖစ္ပါတယ္၊

ဘယ္လိုအေျခအေနပဲျဖစ္ေနျဖစ္ေန ေဆးလိပ္ကို ဘယ္ေတာ႕မွ မေသာက္မိပါေစနဲ႕။

အရင္ဆံုး ဒီေန႕ကစျပီး ေဆးလိပ္မ၀ယ္ေတာ႕ပါ နဲ႕၊ ေဆးလိပ္ အတြက္ ေငြနဲ႕ ေရာဂါမ၀ယ္ပါနဲ႕ေတာ႕။

ေမလ (၃၁)ေန႕ဟာ World No Tobacco Day (WNTD)
The International Day Of Fight Against Smoking ေန႕ျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီေန႕မွ စျဖတ္မယ္ဆိုရင္ အရမ္းေ၀းေနပါမယ္။

ဒါေၾကာင္႔ ေဆးလိပ္ေၾကာင္႔ ကင္ဆာေရာဂါရဲ႕ ၀မ္းနည္းစရာေတြ ထပ္ထပ္မျဖစ္ၾကရေအာင္ ဒီေန႕ပဲ ေဆးလိပ္ေသာက္တာ ရပ္လိုက္ၾကရေအာင္။

အမွန္ဆို မေန႕ကတည္းက ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ရမွာ။ ဘယ္ေတာ႕မွလည္း ထပ္မေသာက္ပါနဲ႕ေတာ႕။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...