ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေသဆုံးေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိပညာေပးသင့္

Tuesday, 5 February 2013

ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားလွ်င္ ရာႏႈန္းျပည့္နီးပါးေသဆုံးေနေသာေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔အသိပညာေပးသင့္ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း ေခြး႐ူးေရာဂါ ျဖစ္သူတုိင္း အသက္ေသဆုံးရေသာ ေၾကာင့္ ျပည္သူလူထုကုိ ထိေရာက္ ေသာပညာေပးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးရန္ လုိအပ္ေနေၾကာင္း သက္ဆုိင္ရာ နယ္ ပယ္ အသီးသီးရွိဆရာဝန္မ်ား၏ေျပာ ၾကားခ်က္အရသိရသည္။ ၂ဝ၁ဝခုႏွစ္ တြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂ဝ၅ ေယာက္ရွိၿပီး ၂ဝ၅ ေယာက္စလုံး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္ပြားသူ ၂၄ဝဦးရွိၿပီး ၂၄ဝဦး စလုံးေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။
''၂ဝ၅ ဦး၊ ၂၄ဝ ဦးေသတယ္ ဆုိတာကေသတဲ့သူ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ က်န္မာေရး မွာဒါ Under Preporting လုိ႔ေခၚတယ္ ေခြး႐ူးေရာဂါေၾကာင့္ ေသမွန္းလည္း မသိဘူး။ Report လုပ္တာနည္းတာ လည္းျဖစ္ ႏုိင္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဆီမွာ ၂၄ဝ ဆုိတာက ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ရရွိတဲ့ အနည္းဆုံးစာရင္းဇယား ျဖစ္ၿပီးေတာ့ ဒီထက္ ပုိၿပီးေသဆုံး ႏုိင္တဲ့ အေနအထားရွိပါတယ္'' ဟု အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္ ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က ေျပာသည္။
ေခြးကုိက္ခံရရာတြင္ေခြးကုိက္ခံ ရသူအား ေခြး႐ူးေရာဂါကာကြယ္ ေဆးထုိးမွသာ စိတ္ခ်ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ ေဆးမထုိးပါက ကုိက္သည့္ေခြး ေခြး႐ူးျပန္သည့္အတြက္ ကမၻာ ေပၚတြင္ အသက္ရွင္သူတစ္ဦးသာ ၂ဝဝ၆ခုႏွစ္အတြင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ၌ ရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ ပညာရွင္မ်ား အေနျဖင့္ ျငင္းခုံေဆြးေႏြးသည့္ အဆင့္သာရွိေနေသာေၾကာင့္ ေခြး႐ူး ေရာဂါေၾကာင့္ ရာႏႈန္းျပည့္ေသဆုံး သည္မွာေသခ်ာေနေၾကာင္းသိရသည္။
''ျပည္သူလူထုကုိ ေခြး႐ူးေရာဂါ နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အသိပညာေပးသင့္ ပါတယ္။ ထိေရာက္တဲ့ပညာေပးမႈ မ်ဳိးပါ။ TV ကျပတာတုိ႔၊ ဇာတ္လမ္း တိုေတြနဲ႕ ပညာေပးတာတို႔လုပ္ဖို႔လို တယ္။ အဓိကလမ္းေဘးေခြးကေန ေခြး႐ူးေရာဂါျဖစ္တယ္။ အိမ္ေမြးေခြး အမ်ားစုက ကာကြယ္ေဆးထုိးထား ၾကတယ္။ ေခြးကုိက္လုိ႔ ေခြး႐ူးကာ ကြယ္ေဆးမထုိးထားလုိ႔ အသက္ဆုံး ႐ုံးရတာပါ''ဟု တိေမြးကုဆရာဝန္ ေဒါက္တာဝင္းလြင္က ေျပာသည္။
အေရွ႕ေတာင္အာ႐ွေဒသ၊ အာဖရိကေဒသ၊ အေမရိကေျမာက္ပုိင္း ေဒသမ်ားသည္ ကမၻာ့က်န္းမာေရး အဖဲြ႔မွ Indeming ေဒသဟု သတ္ မွတ္ထားသည့္အတြက္ မည့္သည့္ေခြး ကုိက္သည္ျဖစ္ေစ ကာကြယ္ေဆး ထုိးသင့္ေၾကာင္း သိရသည္။
''ေခြး႐ူးေရာဂါႏွင့္ပတ္သက္ ၿပီးေျပာရတာခက္တယ္။ ႏွစ္ေပါင္း ၅ဝေက်ာ္ ပညာေပးလာတာ။ လူေတြ ကမလုိက္နာဘူး။ ေကြၽးခ်င္ေမြးခ်င္ တဲ့စိတ္ရွိေနၾကတယ္။ လမ္းေဘးေခြး ေတြကုိပဲေမြးေနရင္ ဘယ္လိုမွပညာ ေပးလုိ႔မရဘူး။ အဓိကလမ္းေဘးေခြး ေတြကျဖစ္တာပါ''ဟု က်န္းမာေရး ဝန္ႀကီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴး (ၿငိမ္း) ေဒါက္တာခင္ေမာင္လြင္ကေျပာသည္။
စည္ပင္သာယာမွ လမ္းေဘး ေခြးမ်ားကုိသုတ္သင္ရွင္းလင္းသည့္ အခါတြင္ တိရစၧာန္မ်ားကိုသနားၾကင္ နာတတ္ေသာ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က ေခြး ေလေခြးလြင္မ်ားကုိ ဖြက္ထား တတ္ ေၾကာင္း၊ ေခြး႐ူးေရာဂါအမ်ားဆုံး ျဖစ္ ပြားႏိုင္သည္မွာ ေခြးေလေခြးလြင့္ မ်ားျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အဆုိပါေခြးမ်ား သည္ စနစ္တက်ကာကြယ္ေဆးထုိး ၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ေမြးျမဴထားေသာ ေခြးမ်ားမဟုတ္သျဖင့္ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကုိထိန္းခ်ဳပ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္မွာလည္း ခက္ခဲေနေသးေၾကာင္း သိရသည္။
ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆး ထုိးရာတြင္ ယခင္ကကဲ့သို႔ ခ်က္ကုိ ပတ္၍ ေဆး၁၄ ႀကိမ္ထုိးစရာမလုိ ေတာ့ဘဲ တစ္ပတ္ျခားေလးႀကိမ္ထုိး ပါက ေခြး႐ူးေရာဂါကို ကာကြယ္ ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ထိုေဆးေလးႀကိမ္အ တြက္ ေစ်းႏႈန္းမွာက်ပ္ တစ္သိန္း ႏွစ္ေသာင္းနီးပါးရွိေၾကာင္း တိေမြးကု ဆရာဝန္တစ္ဦးက ေျပာသည္။
''လူထုကုိအသိေပးခ်င္ တာက ေခြးမကုိက္ေစနဲ႕၊ ေခြးကိုမစနဲ႔၊ ေခြး ကုိက္တယ္ဆိုတာနဲ႔ ေခြး႐ူးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးထုိးဖုိ႔လုိတယ္။ ဘယ္ ေခြး ကိုက္ကုိက္ပါ။ အသိေလးေတာ့ ရွိေစခ်င္တယ္။ ပညာေပးလုပ္ငန္း ေတာ့လုပ္သင့္တယ္။ ကြၽန္မတုိ႔လည္း ပညာေပးမႈေတြလုပ္ေနတယ္။ နည္း မ်ဳိးစုံနဲ႔ေပါ့။ ထိေရာက္တာလည္းရွိ တယ္။ မထိေရာက္တာလည္းရွိ တယ္'' ဟု ေဒါက္တာမီမီကုိက ေျပာသည္။
ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ လကၡဏာ ေပၚေပါက္လာပါက BPI MPE က ထုတ္လုပ္သည့္ ကာကြယ္ေဆးႏွင့္ ထုိး၍မရေၾကာင္း Immune Globulin ဟူေသာ ေဆးထုိးရေၾကာင္း၊ ယင္းေဆးဝါးသည္ ေငြက်ပ္ သုံးသိန္း ေလးသိန္းခန္႔ကုန္က်ေသာ္လည္း အသက္ရွင္ရန္မွာ မေသခ်ာေၾကာင္း ေဒါက္တာေဖသက္ခင္က ေျပာသည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း၌ ထုတ္လုပ္ ေနေသာ ကာကြယ္ေဆးမ်ားမွာ ဦးေႏွာက္ကို အေျခခံၿပီးထုတ္ထားေသာ ကာကြယ္ ေဆးအမ်ဳိးအစား ျဖစ္ၿပီး၊ ယခုအခ်ိန္တြင္ယင္းေဆးထက္ ပုိမုိ အာနိသင္ထက္ျမတ္သည့္ Cell Culture Vaccine (CCV) မ်ားေပၚေန ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ သုိးဦးေႏွာက္ကုိ အ ေျခခံၿပီးထုတ္လုပ္ထားကာ သုိးကုိယ္ တုိင္တြင္ ဦးေႏွာက္အာ႐ုံေၾကာေရာဂါ ကုိရာခုိင္ႏႈန္း အနည္းငယ္ခန္႔ျဖစ္ပြား ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ တစ္ျဖည္းျဖည္းျဖင့္ Phase out လုပ္သြားရန္ရွိေၾကာင္း၊ Cell Calture Vaccine မွာ ၾကက္၊ ဘဲ သေႏၶမွတဆင့္ထုတ္ယူျခင္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယင္းကုိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျပဳလုပ္လာေၾကာင္း သိရသည္။
''အေရွ႕ဘက္ပုိင္းမွာ ကြၽန္ေတာ္ တုိ႔ ႏွစ္ႏုိင္ငံေလာက္ပဲ သိုးဦးေႏွာက္ က ထုတ္တဲ့ ကာကြယ္ေဆးကုိ သုံး ေနတာ၊ က်န္တဲ့ႏုိင္ငံေတြက Cell Cualture Vaccine ကုိေျပာင္းလဲအ သုံးျပဳေနၾကၿပီ။ မၾကာခင္ က်န္းမာ ေရးဝန္ႀကီးဌာနက စီမံခ်က္ခ်ၿပီး သိုးဦးေႏွာက္ကထုတ္တဲ့ဟာကုိ Phase out လုပ္ၿပီး Cell Culture Vaccine ကုိ ထုတ္လုပ္ဖုိ႔ ႀကိဳးပမ္းသြား မွာပါ။ ဒါကုိျပည္သူလူထုအေနနဲ႔လည္း ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ဖို႔လုိပါတယ္''ဟု ေဒါက္တာေဖသက္ခင္ကေျပာသည္။
၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္အတြင္း ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၌ မႏၲေလးႏွင့္စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒႀကီးတုိ႔တြင္ ေခြး႐ူးေရာဂါအမ်ားဆုံး ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္တစ္ခုတည္းသာေသဆုံးမႈမရွိခဲ့ေၾကာင္းသိရသည္။
by- Messenger News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...