ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျမန္မာရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုအဆင့္ျမွင့္ႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔လုပ္ရပါ႔

Saturday, 23 February 2013

ျမန္မာရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုအဆင့္ျမွင့္ႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔လုပ္ရပါ႔


Photo: ျမန္မာရုပ္ရွင္ဗီဒီယိုအဆင့္ျမွင့္ႏုိင္ရန္ မည္သုိ႔လုပ္ရပါ႔
Sunday, February 24, 2013 

႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုဇာတ္ကားအမ်ားစု မွာ အရည္ေသြးႏွိမ့္သည့္အျပင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ဇာတ္ ကားတစ္ကားႏွင့္ တစ္ကားဇာတ္ လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားမွာ တူေနေသာ ေၾကာင့္ ဗီဒီယိုေခြငွားၾကည္ေသာ  ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာဗီဒီယို အေခြငွားဆုိင္မ်ား မၾကာခဏ
ျပႆနာျဖစ္ေနေၾကာင္း ေခြငွား ဆုိင္အခ်ဳိ႕မွ သိရသည္။

“ဇာတ္ကားေတြက တစ္ကား နဲ႔ တစ္ကားဇာတ္လမ္းစဆံုးတူေနတာ မင္းသား၊ မင္းသမီးပဲ ကြဲသြား တယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ကားနည္း တစ္ကားတြက္တာ ၂ ရက္ေလာက္ ပဲျခားတာ ႏွစ္ကားလံုးက အကုန္ လံုးတူေနေတာ့ အေခြငွားၾကည့္ တဲ့ သူေတြကၾကည့္ၿပီးသြားၿပီဆို   ၿပီးျပန္လာေပးတယ္မဟုတ္ေလာက္ ပါဘူးဆုိၿပီးဆုိင္မွာ အေခြ
စမ္းၾကည္ေတာ့ဇာတ္ကားနာမည္နဲ႔ မင္းသား ပဲမတူတာ
ဇာတ္လမ္းက အကုန္ လံုးတူေနတာ”ဟု ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္ရွီအေခြငွားဆိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း႐ုံး မွာ ခိုးကူးေခြႏွင္ဆင္ဆာမဲ့အေခြမ်ား
ကိုသာဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနေသာ္လည္းျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာက
တုိးတက္ေရးအတြက္မွာ ေဆာင္ရြက္မႈအား နည္းေနေၾကာင္း အဆိုးဆံုးမွာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးမ်ားကျပည္တြင္း၌ျဖန္႔ခ်ိေသာဗီဒီယို ဇာတ္ကားမ်ားမွာ အရည္ေသြးနိမ့္ ေနသည္အျပင္ဇာတ္ကားတစ္ကား 
ႏွင့္ တစ္ကားတူေနသည္အျပင္ ဇာတ္လမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ
ဇာတ္၀င္ခန္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခား ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွ အခန္း မ်ားကို ျဖတ္ၫွပ္ကပ္ထည့္သြင္း  ထားသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္ သိရသည္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း ႐ုံးတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခိုးကူးေခြ ပေပ်ာက္ေရးသတင္းစာရွင္လင္း ပြဲတြင္ ႐ုပ္ရွင္အစည္း႐ုံဥကၠ႒က ဦးဇင္း၀ိုင္းက ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာက က်႐ႈံးေနတာကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ျမႇင့္တင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါ တယ္ဟုေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

မ်ဳိးျမင့္
ႊThe Hot News႐ုပ္ရွင္ဗီဒီယိုဇာတ္ကားအမ်ားစု မွာ အရည္ေသြးႏွိမ့္သည့္အျပင္ ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္လမ္းမ်ားမွာ ဇာတ္ ကားတစ္ကားႏွင့္ တစ္ကားဇာတ္ လမ္းဇာတ္ကြက္မ်ားမွာ တူေနေသာ ေၾကာင့္ ဗီဒီယိုေခြငွားၾကည္ေသာ ပရိသတ္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာဗီဒီယို အေခြငွားဆုိင္မ်ား မၾကာခဏ
ျပႆနာျဖစ္ေနေၾကာင္း ေခြငွား ဆုိင္အခ်ဳိ႕မွ သိရသည္။

“ဇာတ္ကားေတြက တစ္ကား နဲ႔ တစ္ကားဇာတ္လမ္းစဆံုးတူေနတာ မင္းသား၊ မင္းသမီးပဲ ကြဲသြား တယ္။ ၿပီးေတာ့ တစ္ကားနည္း တစ္ကားတြက္တာ ၂ ရက္ေလာက္ ပဲျခားတာ ႏွစ္ကားလံုးက အကုန္ လံုးတူေနေတာ့ အေခြငွားၾကည့္ တဲ့ သူေတြကၾကည့္ၿပီးသြားၿပီဆို ၿပီးျပန္လာေပးတယ္မဟုတ္ေလာက္ ပါဘူးဆုိၿပီးဆုိင္မွာ အေခြ
စမ္းၾကည္ေတာ့ဇာတ္ကားနာမည္နဲ႔ မင္းသား ပဲမတူတာ
ဇာတ္လမ္းက အကုန္ လံုးတူေနတာ”ဟု ေတာင္ဒဂုံၿမိဳ႕ နယ္ရွီအေခြငွားဆိုင္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူတစ္ဦးက ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း႐ုံး မွာ ခိုးကူးေခြႏွင္ဆင္ဆာမဲ့အေခြမ်ား
ကိုသာဖမ္းဆီးမႈမ်ားျပဳလုပ္ ေနေသာ္လည္းျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာက
တုိးတက္ေရးအတြက္မွာ ေဆာင္ရြက္မႈအား နည္းေနေၾကာင္း အဆိုးဆံုးမွာ ႐ုပ္ရွင္ႏွင့္ ဗီဒီယိုထုတ္လုပ္ေရးမ်ားကျပည္တြင္း၌ျဖန္႔ခ်ိေသာဗီဒီယို ဇာတ္ကားမ်ားမွာ အရည္ေသြးနိမ့္ ေနသည္အျပင္ဇာတ္ကားတစ္ကား
ႏွင့္ တစ္ကားတူေနသည္အျပင္ ဇာတ္လမ္းတြင္ပါ၀င္ေသာ
ဇာတ္၀င္ခန္းတခ်ဳိ႕ကိုလည္း ႏိုင္ငံျခား ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားမ်ားမွ အခန္း မ်ားကို ျဖတ္ၫွပ္ကပ္ထည့္သြင္း ထားသည္ကိုေတြ႕ရေၾကာင္ သိရသည္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ေန႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ုပ္ရွင္အစည္း ႐ုံးတြင္
ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ခိုးကူးေခြ ပေပ်ာက္ေရးသတင္းစာရွင္လင္း ပြဲတြင္ ႐ုပ္ရွင္အစည္း႐ုံဥကၠ႒က ဦးဇင္း၀ိုင္းက ျမန္မာ႐ုပ္ရွင္ေလာက က်႐ႈံးေနတာကၽြန္ေတာ္သိပါတယ္။ ျမႇင့္တင္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေနပါ တယ္ဟုေျပာဆိုခဲ့ဖူးသည္။

မ်ဳိးျမင့္
ႊThe Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...