ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေရဆင္ ဆိုတာတကယ္ရိွသလား ???

Saturday, 2 February 2013

ေရဆင္ ဆိုတာတကယ္ရိွသလား ???


Photo: ေရဆင္ ဆိုတာတကယ္ရိွသလား ???

ေရဆင္ဆိုေသာ သတၱဝါ ရွိမရွိ ယခုတိုင္ အၿငင္းပြားဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္သမားတိုင္းကေတာ့ေရဆင္တကယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကဆဲပါ။ ေရဆင္သည္ ေရထဲတြင္ ငါးမ်ားကဲ့သို႔ ေနႏိုင္ၿပီး ကုန္းေပၚတြင္ နာရီအနည္းငယ္ အသက္ရႈေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေရဆင္သည္ ဆင္ပံုစံအေသးစားေလးျဖစ္ၿပီး အရြယ္အစားမွာ အလ်ားေလးလက္မ၊ ငါးလက္မ၊ အျမင့္ သံုးလက္မခန္႔ ရွိသည္ဆိုသည္။ ေရထဲရွိ ေရေမွာ္ပင္မ်ားကို စားေသာက္ကာ အသက္ရွင္ေနၾကၿပီး ညအခါၾကမွ ကုန္းေပၚသို႔ တက္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တံုးမ်ား ေပါေသာေရအိုင္မ်ားတြင္ အေနမ်ားတတ္သည္။ ေရဆင္သည္ အဆိပ္ျပင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေရဆင္ရွိေသာ ေနရာမ်ားကို ကုန္းဆင္ၾကီးမ်ား မလာရဲၾကေပ။ ေရဆင္ကိုက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းေသတတ္သည္ဟု သိရသည္။

၁၉၇၀- ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ ေရဆင္အေၾကာင္း ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ျဖစ္ဘူးေလသည္။ ၁၉၇၀- ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ေန တိရစၦ ာန္ေဆးကုဆရာဝန္ ဦးဘၿမိဳင္ကိုယ္တိုင္ ေရဆင္အမတစ္ေကာင္၊ အထီးတစ္ေကာင္(အေသ)ကို တံငါသည္မ်ားမွတဆင့္ ရရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ပါရွိေလသည္။ ေရဆင္အမကို ၁၉၃၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္ေတြခရိုင္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႔၊ သရြန္ဂါကၽြန္းအုပ္စု အပါအဝင္ ဆံေတာ္ရွင္ကၽြန္းေတာင္ဖက္ကမ္းမွ ရရွိခဲ့သည္။ ေရဆင္အထီးကို ၁၉၃၅-ခုႏွစ္တြင္ သံတြဲခရိုင္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ မဒင္ကၽြန္း၊ ငေဆာက္ေက်းရြာ အေနာက္ဖက္မွ ရရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္တာရာကိုယ္တိုင္ ပ်ဥ္းမနား ေတာင္တြင္းၾကီးနယ္ ပဲခူးရိုးမအေနာက္ဖက္ သစ္ေတာအတြင္း ေက်ာက္ေရအိုင္ တစ္ခုမွ ေရဆင္တစ္ေကာင္ အရွင္ဖမ္းမိခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ေရဆင္အမ၏ အေရာင္သည္ မြဲျပာ၍ ေခ်ာေမြ႔သည္။
ေျခႏွင့္လက္ပါရွိသည္။ ေျခေခ်ာင္းငယ္ ေလးေခ်ာင္းစီပါသည္။ အထက္ေအာက္ အံ့သြားႏွစ္ေခ်ာင္းစီ ေတြ႔ရသည္။ ဆင္မတစ္ေကာင္၏ အစိတ္အပိုင္းပါရွိသည္။ အသားစားသည့္ လကၡဏာမရွိ၊ ေရေမွာ္မ်ားသာ စားသည္။ ေရဆင္အထီးသည္ မီးခိုးေရာင္သန္းေသာ အျဖဴေရာင္ရွိသည္။ ေျခေခ်ာင္း ေလးေခ်ာင္းစီရွိသည္။ အျဖဴေရာင္အစြယ္ရွိၿပီး လံုးပတ္မွာ မီးျခစ္ဆံေခ်ာင္းခန္႔ ရွိသည္။ အထက္ေအာက္ အံ့သြား ပါရွိသည္။ မ်ိဳးပြားအဂၤါ အျပည့္အစံု ပါရွိသည္။

မန္လည္ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ မန္လည္ဆရာေတာ္ျပတိုက္တြင္ မီးျခစ္ဆံေခ်ာင္းခန္႔ရွိေသာ ေရဆင္စြယ္ကို ျပသထားေလသည္။ တစ္ခ်ိန္က ရုပ္ရွင္မင္းသားတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူးဆန္းသည့္ ေရဆင္(အေသ)တစ္ေကာင္ကို လွဴဒါန္းေၾကာင္း သတင္းစာထဲတြင္ ပါရွိေလသည္။ ထိုလွဴဒါန္းလိုက္ေသာ ေရဆင္သည္ ေရဆင္အစစ္မဟုတ္ဘဲ ေျမၾကြက္ကို လုပ္ထားေၾကာင္း စာေရးဆရာ သာဂဒိုးက စိုက္ပ်ိဳးေရးျပတိုက္သို႔ တင္ျပအသိေပး ေဖာ္ထုတ္ဖူးသည္။ ထိုသို႔ ဇာတ္လမ္းမ်ားေၾကာင့္ အေထာက္အထား လက္ဆုပ္လက္ကိုင္
ျပစရာမရွိသျဖင့္ ေရဆင္ဆိုသည္မွာ ပံုျပင္ပမာျဖစ္သြားခဲ့ရေလသည္။


*ကိုးကား။ ။ ဖိုးေက်ာ့၏ ဆင္သခ်ၤိဳင္း ရွာပံုေတာ္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား၊
ေမာင္ၾကည္သန႔္၏ အျငင္းပြား အမွတ္လြဲ လူသိနည္း ျမန္မာျဖစ္ရပ္(၁၀၀)၊
သာဂဒိုး၏ စာနယ္ဇင္း စြမ္းအား အသံုးမွားေသာ္ ေဆာင္းပါး၊

Credit by : ေမာ္နီကာ

Credit to : ထူးထူးဆန္းဆန္းေရဆင္ဆိုေသာ သတၱဝါ ရွိမရွိ ယခုတိုင္ အၿငင္းပြားဆဲျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ဆင္သမားတိုင္းကေတာ့ေရဆင္တကယ္ရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကဆဲပါ။ ေရဆင္သည္ ေရထဲတြင္ ငါးမ်ားကဲ့သို႔ ေနႏိုင္ၿပီး ကုန္းေပၚတြင္ နာရီအနည္းငယ္ အသက္ရႈေနထိုင္ႏိုင္ပါသည္။ ေရဆင္သည္ ဆင္ပံုစံအေသးစားေလးျဖစ္ၿပီး အရြယ္အစားမွာ အလ်ားေလးလက္မ၊ ငါးလက္မ၊ အျမင့္ သံုးလက္မခန္႔ ရွိသည္ဆိုသည္။ ေရထဲရွိ ေရေမွာ္ပင္မ်ားကို စားေသာက္ကာ အသက္ရွင္ေနၾကၿပီး ညအခါၾကမွ ကုန္းေပၚသို႔ တက္တတ္သည္ဟုဆိုသည္။ ေက်ာက္ေဆာင္ေက်ာက္တံုးမ်ား ေပါေသာေရအိုင္မ်ားတြင္ အေနမ်ားတတ္သည္။ ေရဆင္သည္ အဆိပ္ျပင္းသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ေရဆင္ရွိေသာ ေနရာမ်ားကို ကုန္းဆင္ၾကီးမ်ား မလာရဲၾကေပ။ ေရဆင္ကိုက္လွ်င္ ခ်က္ခ်င္းေသတတ္သည္ဟု သိရသည္။

၁၉၇၀- ျပည့္ႏွစ္ေလာက္တြင္ ေရဆင္အေၾကာင္း ဟိုးေလးတစ္ေက်ာ္ေက်ာ္ ျဖစ္ဘူးေလသည္။ ၁၉၇၀- ျပည့္ႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ(၁၃)ရက္ လုပ္သားျပည္သူ႔ေန႔စဥ္သတင္းစာတြင္ သံတြဲၿမိဳ႕ေန တိရစၦ ာန္ေဆးကုဆရာဝန္ ဦးဘၿမိဳင္ကိုယ္တိုင္ ေရဆင္အမတစ္ေကာင္၊ အထီးတစ္ေကာင္(အေသ)ကို တံငါသည္မ်ားမွတဆင့္ ရရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ပါရွိေလသည္။ ေရဆင္အမကို ၁၉၃၀-ျပည့္ႏွစ္တြင္ စစ္ေတြခရိုင္၊ ေပါက္ေတာၿမိဳ႔၊ သရြန္ဂါကၽြန္းအုပ္စု အပါအဝင္ ဆံေတာ္ရွင္ကၽြန္းေတာင္ဖက္ကမ္းမွ ရရွိခဲ့သည္။ ေရဆင္အထီးကို ၁၉၃၅-ခုႏွစ္တြင္ သံတြဲခရိုင္၊ ေတာင္ကုတ္ၿမိဳ႔နယ္၊ မဒင္ကၽြန္း၊ ငေဆာက္ေက်းရြာ အေနာက္ဖက္မွ ရရွိခဲ့ဖူးေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။ ရဲေဘာ္သံုးက်ိပ္ဝင္ ဗိုလ္တာရာကိုယ္တိုင္ ပ်ဥ္းမနား ေတာင္တြင္းၾကီးနယ္ ပဲခူးရိုးမအေနာက္ဖက္ သစ္ေတာအတြင္း ေက်ာက္ေရအိုင္ တစ္ခုမွ ေရဆင္တစ္ေကာင္ အရွင္ဖမ္းမိခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။ ေရဆင္အမ၏ အေရာင္သည္ မြဲျပာ၍ ေခ်ာေမြ႔သည္။
ေျခႏွင့္လက္ပါရွိသည္။ ေျခေခ်ာင္းငယ္ ေလးေခ်ာင္းစီပါသည္။ အထက္ေအာက္ အံ့သြားႏွစ္ေခ်ာင္းစီ ေတြ႔ရသည္။ ဆင္မတစ္ေကာင္၏ အစိတ္အပိုင္းပါရွိသည္။ အသားစားသည့္ လကၡဏာမရွိ၊ ေရေမွာ္မ်ားသာ စားသည္။ ေရဆင္အထီးသည္ မီးခိုးေရာင္သန္းေသာ အျဖဴေရာင္ရွိသည္။ ေျခေခ်ာင္း ေလးေခ်ာင္းစီရွိသည္။ အျဖဴေရာင္အစြယ္ရွိၿပီး လံုးပတ္မွာ မီးျခစ္ဆံေခ်ာင္းခန္႔ ရွိသည္။ အထက္ေအာက္ အံ့သြား ပါရွိသည္။ မ်ိဳးပြားအဂၤါ အျပည့္အစံု ပါရွိသည္။

မန္လည္ၿမိဳ႕ေဟာင္းရွိ မန္လည္ဆရာေတာ္ျပတိုက္တြင္ မီးျခစ္ဆံေခ်ာင္းခန္႔ရွိေသာ ေရဆင္စြယ္ကို ျပသထားေလသည္။ တစ္ခ်ိန္က ရုပ္ရွင္မင္းသားတစ္ဦးသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ထူးဆန္းသည့္ ေရဆင္(အေသ)တစ္ေကာင္ကို လွဴဒါန္းေၾကာင္း သတင္းစာထဲတြင္ ပါရွိေလသည္။ ထိုလွဴဒါန္းလိုက္ေသာ ေရဆင္သည္ ေရဆင္အစစ္မဟုတ္ဘဲ ေျမၾကြက္ကို လုပ္ထားေၾကာင္း စာေရးဆရာ သာဂဒိုးက စိုက္ပ်ိဳးေရးျပတိုက္သို႔ တင္ျပအသိေပး ေဖာ္ထုတ္ဖူးသည္။ ထိုသို႔ ဇာတ္လမ္းမ်ားေၾကာင့္ အေထာက္အထား လက္ဆုပ္လက္ကိုင္
ျပစရာမရွိသျဖင့္ ေရဆင္ဆိုသည္မွာ ပံုျပင္ပမာျဖစ္သြားခဲ့ရေလသည္။


*ကိုးကား။ ။ ဖိုးေက်ာ့၏ ဆင္သခ်ၤိဳင္း ရွာပံုေတာ္ႏွင့္ အျခားဝတၳဳတိုမ်ား၊
ေမာင္ၾကည္သန႔္၏ အျငင္းပြား အမွတ္လြဲ လူသိနည္း ျမန္မာျဖစ္ရပ္(၁၀၀)၊
သာဂဒိုး၏ စာနယ္ဇင္း စြမ္းအား အသံုးမွားေသာ္ ေဆာင္းပါး၊

Credit by : ေမာ္နီကာ

Credit to : ထူးထူးဆန္းဆန္း

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...