ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Diamond Cinema ဖြင္႔လွစ္ေတာ႔မည္ ။

Saturday, 2 February 2013

Diamond Cinema ဖြင္႔လွစ္ေတာ႔မည္ ။


Photo: Diamond Cinema ဖြင္႔လွစ္ေတာ႔မည္ ။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၇၈ လမ္း ၊ ၃၃ × ၃၄ လမ္းၾကားရွိ Diamond Plaza ( ၅ ) လႊာတြင္ Mingalar Diamond Cineplex ( Film / HD / 2D / 3D ) ရုပ္ရွင္ရုံသစ္ႀကီး အား အစမ္းသေဘာအျဖစ္ အပုိင္း အတိုမ်ားအား ဖြင့္ပြဲ အေနနဲ႕ ( ၅ . ၂ . ၂၀၁၃ မွ ၇ . ၂. ၂၀၁၃ ) ရက္ထိ သံုးရက္တိုင္တိုင္ အခမဲ႕ ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

လက္မွတ္ ျဖတ္စရာမလိုပဲ ရံုမွ ထိုင္ခံုလိုက္ျပေပးမည္ဟုသိရွိရ။

ျပသခ်ိန္ကေတာ
႔နံနက္ ( ၁၀ နာရီ ) ၊
ေန႕လည္ ( ၁၂ နာရီ ခြဲ ) ၊
ညေန ( ၃ နာရီခြဲ ) ၊ 
ညေန ( ၆ နာရီခြဲ ) ၊
ည ( ၉ နာရီခြဲ ) ျဖစ္ျပီ 

ပံုမွန္ လက္မွတ္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကိုေတာ့
( ၁၂၀၀ ) ၊ ( ၁၅၀၀ ) ၊ ( ၂၀၀၀ ) ၊ ( ၂၅၀၀ ) က်ပ္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္ ။မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၇၈ လမ္း ၊ ၃၃ × ၃၄ လမ္းၾကားရွိ Diamond Plaza ( ၅ ) လႊာတြင္ Mingalar Diamond Cineplex ( Film / HD / 2D / 3D ) ရုပ္ရွင္ရုံသစ္ႀကီး အား အစမ္းသေဘာအျဖစ္ အပုိင္း အတိုမ်ားအား ဖြင့္ပြဲ အေနနဲ႕ ( ၅ . ၂ . ၂၀၁၃ မွ ၇ . ၂. ၂၀၁၃ ) ရက္ထိ သံုးရက္တိုင္တိုင္ အခမဲ႕ ျပသသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

လက္မွတ္ ျဖတ္စရာမလိုပဲ ရံုမွ ထိုင္ခံုလိုက္ျပေပးမည္ဟုသိရွိရ။

ျပသခ်ိန္ကေတာ.......
႔နံနက္ ( ၁၀ နာရီ ) ၊
ေန႕လည္ ( ၁၂ နာရီ ခြဲ ) ၊
ညေန ( ၃ နာရီခြဲ ) ၊
ညေန ( ၆ နာရီခြဲ ) ၊
ည ( ၉ နာရီခြဲ ) ျဖစ္ျပီ

ပံုမွန္ လက္မွတ္ေစ်းႏွဳန္းမ်ားကိုေတာ့
( ၁၂၀၀ ) ၊ ( ၁၅၀၀ ) ၊ ( ၂၀၀၀ ) ၊ ( ၂၅၀၀ ) က်ပ္တို႕ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္ ။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...