ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပုဂၢလိက ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ

Monday, 25 February 2013

ပုဂၢလိက ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ


Photo: ပုဂၢလိက ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိ
Monday, February 25, 2013
    
ပုဂၢလိက ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာေလေၾကာင္း အကယ္ဒမီ Myanmar Aviation Academy ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းဥကၠဌ ဦးၾကည္ဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ရရွိၿပီးျဖစ္လို႔ ျမန္မာေလေၾကာင္း အကယ္ဒမီကို စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာပါ'' ဟု ဦးၾကည္ဝင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေလယာဥ္မွဴးႏွင့္ တဲြဘက္ေလယာဥ္မွဴး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ကာ ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္
ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းအား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည့္
ျမန္မာေလေၾကာင္း အကယ္ဒမီ Myanmar Aviation Academy မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္  ပထမဆံုး အပတ္စဥ္ျဖစ္သည့္ အပတ္စဥ္ (၁) ကိုမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

''ပုသိမ္မွာက ေျမေနရာရွင္းလင္းမႈေတြ လုပ္တဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတဲ့
အတြက္ ပထမဆံုးအပတ္စဥ္ ၁ ကိုေတာ့ ရန္ကုန္မွာပဲ ဖြင့္ျဖစ္မွာပါ။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေမလမွာ စတင္စစ္ေဆးမွာမို႔ အပတ္စဥ္ ၁ ကို ဇြန္လဆန္းေလာက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္'' ဟု Myanmar Aviation Academy မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေရႊမိုးက ေျပာသည္။

Myanmar Aviation Academy အား အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္စစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္သူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းကာလ လေပါင္း ၂ဝ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းေၾကးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ေသာင္းခဲြ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သင္တန္းေၾကးအား ၄ ရစ္ခဲြ၍ ေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားတြင္
ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္မွဴးလိုင္စင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္း
ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။  

Eleven Media Groupပုဂၢလိက ေလယာဥ္ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းျဖစ္သည့္ ျမန္မာေလေၾကာင္း အကယ္ဒမီ Myanmar Aviation Academy ဖြင့္လွစ္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္မွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ေၾကာင္း အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းဥကၠဌ ဦးၾကည္ဝင္း၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ သိရသည္။

''ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္မရွင္ အပါအဝင္ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ဌာနအသီးသီးရဲ႕ ခြင့္ျပဳခ်က္ေတြ ရရွိၿပီးျဖစ္လို႔ ျမန္မာေလေၾကာင္း အကယ္ဒမီကို စတင္ဖြင့္လွစ္ေတာ့မွာပါ'' ဟု ဦးၾကည္ဝင္းက ဆိုသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္းက႑ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာတြင္ လိုအပ္လ်က္ရွိသည့္ ေလယာဥ္မွဴးႏွင့္ တဲြဘက္ေလယာဥ္မွဴး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ ရည္ရြယ္ကာ ယခုကဲ့သို႔ ေလယာဥ္
ေမာင္းသင္တန္းေက်ာင္းအား ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အရပ္ဖက္ဆိုင္ရာ ေလယာဥ္ေမာင္း သင္တန္းေက်ာင္း ျဖစ္သည့္
ျမန္မာေလေၾကာင္း အကယ္ဒမီ Myanmar Aviation Academy မွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ပုသိမ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ပထမဆံုး အပတ္စဥ္ျဖစ္သည့္ အပတ္စဥ္ (၁) ကိုမူ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္သြားမည္ဟု သိရသည္။

''ပုသိမ္မွာက ေျမေနရာရွင္းလင္းမႈေတြ လုပ္တဲ့အဆင့္ပဲ ရွိေသးတဲ့
အတြက္ ပထမဆံုးအပတ္စဥ္ ၁ ကိုေတာ့ ရန္ကုန္မွာပဲ ဖြင့္ျဖစ္မွာပါ။ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲကို ေမလမွာ စတင္စစ္ေဆးမွာမို႔ အပတ္စဥ္ ၁ ကို ဇြန္လဆန္းေလာက္မွာ စတင္ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္ထားပါတယ္'' ဟု Myanmar Aviation Academy မွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဦးေမာင္ေမာင္ေရႊမိုးက ေျပာသည္။

Myanmar Aviation Academy အား အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၃၅ ႏွစ္အတြင္း သတ္မွတ္စစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္သူမ်ား တက္ေရာက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းကာလ လေပါင္း ၂ဝ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ကာ သင္တန္းေၾကးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ ေျခာက္ေသာင္းခဲြ သတ္မွတ္ထားၿပီး၊ သင္တန္းေၾကးအား ၄ ရစ္ခဲြ၍ ေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။

သင္တန္းၿပီးဆံုးပါက ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ားတြင္
ေမာင္းႏွင္ႏိုင္သည့္ ေလယာဥ္မွဴးလိုင္စင္အား ျမန္မာႏိုင္ငံ ေလေၾကာင္း
ပို႔ေဆာင္ေရး ညႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ေပးသြားမည္ဟု သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...