ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေတာက္တဲ့မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ

Friday, 8 March 2013

ေတာက္တဲ့မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: ေတာက္တဲ့မ်ား ဖမ္းဆီးရမိ
Friday, March 8, 2013

၇-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၃၃၀အခ်ိန္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမဳိ႕နယ္၊ ေသာင္သမန္ ရြာ၊ ေသာင္သမန္အင္းလမ္းဆုံတြင္ အမရပူရရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွေတာအုပ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သတင္းအရ
ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဆူးေလးကုန္း ေက်းရြာေန မင္းၾကဴ(၂၁)ႏွစ္ပါ
(၄)ဦးစီးနင္းလာသည့္ ၁၁ယ/xxxxႏွင့္ ၄ယ/xxxx ဆုိင္ကယ္ ၂ စီး အားရပ္တန္႔စစ္ေဆးခဲ့သည္။ 

ထုိသုိ႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၎တုိ႔ထံမွ ၀ါးဆစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္း ထည့္ထားသည့္ ေတာက္တ့ဲ(၁၀)ေကာင္အား သိမ္းဆည္း
ရမိခဲ့သျဖင့္ မင္းၾကဴပါ(၄)ဦးအား အမရပူရ ရဲစခန္း (ပ)၁၀၆/၂၀၁၃၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၅(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္၇-၃-၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၃၃၀အခ်ိန္ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး၊ အမရပူရၿမဳိ႕နယ္၊ ေသာင္သမန္ ရြာ၊ ေသာင္သမန္အင္းလမ္းဆုံတြင္ အမရပူရရဲစခန္းမွတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ မဟာေအာင္ေျမၿမဳိ႕နယ္ သစ္ေတာဦးစီးဌာနမွေတာအုပ္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သတင္းအရ
ေက်ာက္ဆည္ၿမဳိ႕နယ္၊ ဆူးေလးကုန္း ေက်းရြာေန မင္းၾကဴ(၂၁)ႏွစ္ပါ
(၄)ဦးစီးနင္းလာသည့္ ၁၁ယ/xxxxႏွင့္ ၄ယ/xxxx ဆုိင္ကယ္ ၂ စီး အားရပ္တန္႔စစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔စစ္ေဆးခဲ့ရာ ၎တုိ႔ထံမွ ၀ါးဆစ္ပုိင္းမ်ားအတြင္း ထည့္ထားသည့္ ေတာက္တ့ဲ(၁၀)ေကာင္အား သိမ္းဆည္း
ရမိခဲ့သျဖင့္ မင္းၾကဴပါ(၄)ဦးအား အမရပူရ ရဲစခန္း (ပ)၁၀၆/၂၀၁၃၊ ေတာ႐ုိင္းတိရစၦာန္ႏွင့္သဘာ၀အပင္မ်ား
ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒပုဒ္မ ၃၅(က) ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...