ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: "ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကုိ သရုပ္ျပ"

Tuesday, 5 March 2013

"ေနေရာင္ျခည္ျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ျခင္းကုိ သရုပ္ျပ"

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသၾကီး၊ အေနာက္ပုိင္းခရုိင္၊ ေက်ာက္တံတားျမိဳ႕နယ္၊ အမွတ္ (၁)ရပ္ကြက္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း ျမိဳ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕ရွိ အလယ္ကၽြန္းတြင္ CATLIW CHINA ႏွင့္ SCOT FRANK (USA) ႏုိင္ငံသားတုိ႔မွ အေမရိကန္ ႏုိင္ငံထုတ္ Solar Syatem ေနေရာင္ျခည္မွ ရရွိေသာအပူျဖင့္ ခ်က္ျပဳတ္ႏုိင္ေသာ မီးဖုိကုိ လက္ေတြ႔သရုပ္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ပ်ံလႊား

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...