ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: မႏၱေလးမွာ မီတာစနစ္နဲ႔ ေမာင္းနွင္ေျပးဆြဲမယ့္ ယာဥ္လိုင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္

Tuesday, 5 March 2013

မႏၱေလးမွာ မီတာစနစ္နဲ႔ ေမာင္းနွင္ေျပးဆြဲမယ့္ ယာဥ္လိုင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္


မႏၱေလးမွာ မီတာစနစ္နဲ႔ ေမာင္းနွင္ေျပးဆြဲမယ့္ ယာဥ္လိုင္းသစ္ ဖြင့္လွစ္

ခရီးစဥ္ အစ အဆံုး ေလေအးေပးစက္ ဖြင့္ၿပီး ခ၇ီးသည္ေတြကို လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေပးမယ့္မီတာစနစ္နဲ႔ ေမာင္းနွင္တဲ့ ယာဥ္လိုင္းသစ္တစ္ခု မႏၱေလးမွာ ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။
မႏၱေလးဂုဏ္ကုမၸဏီလီမိတက္ က စတင္ေျပးဆြဲတဲ့ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံထုတ္ Vauxhall Astra ယာဥ္ငယ္ဆယ္စီးနဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းျမိဳ႕ျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္လာတာပါ။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၅၈လမ္း၊ ၂၂x၂၃ လမ္းၾကား ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရံုး -၉၄(န-၁) မွာ မႏၱေလး ဂုဏ္ ကုမၸဏီလီမိတက္ ကေန တကၠစီ ယာဥ္လိုင္းသစ္ကို ဒီေန႔ နံနက္ ဆယ္နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဆက္ဆြယ္ငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္လည္း ၀၉-၆၅၀၄၂၅၇။ ၀၉-၇၃၂၄၁၂၃၀။ ၀၂-၇၃၃၇၇ ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။

ေအးခ်မ္းမြန္မွ ( မႏၱေလးေခတ္ ) တြင္ေရးသားသည္႔ သတင္းအခ်က္ အလက္ကို မူရင္းအတိုင္း မ်ေ၀ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္

ခရီးစဥ္ အစ အဆံုး ေလေအးေပးစက္ ဖြင့္ၿပီး ခ၇ီးသည္ေတြကို လိုရာခရီးေရာက္ေအာင္ ပို႕ေဆာင္ေပးမယ့္မီတာစနစ္နဲ႔ ေမာင္းနွင္တဲ့ ယာဥ္လိုင္းသစ္တစ္ခု မႏၱေလးမွာ ေပၚေပါက္လာပါၿပီ။မႏၱေလးဂုဏ္ကုမၸဏီလီမိတက္ က စတင္ေျပးဆြဲတဲ့ ဂ်ာမဏီနိုင္ငံထုတ္ Vauxhall Astra ယာဥ္ငယ္ဆယ္စီးနဲ႔ ၿမိဳ႕တြင္းျမိဳ႕ျပင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းကို စတင္လုပ္ကိုင္လာတာပါ။

မႏၱေလးၿမိဳ႕ ၅၈လမ္း၊ ၂၂x၂၃ လမ္းၾကား ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ ၊ ရံုး -၉၄(န-၁) မွာ မႏၱေလး ဂုဏ္ ကုမၸဏီ
လီမိတက္ ကေနတကၠစီယာဥ္လိုင္းသစ္ကို ဒီေန႔ နံနက္ ဆယ္နာရီအခ်ိန္တြင္ ဖြင့္လွစ္လိုက္တာျဖစ္ၿပီး ဆက္
သြယ္ငွားရမ္းမယ္ဆိုရင္လည္း ၀၉-၆၅၀၄၂၅၇။ ၀၉-၇၃၂၄၁၂၃၀။ ၀၂-၇၃၃၇၇ ကို ဆက္သြယ္ႏုိင္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။


RND: 5.3.2013
 မႏၱေလးေခတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...