ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဘြဲ႔လက္မွတ္တုနဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ျမန္မာတဦး စင္ကာပူတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ (ေပးစာ - ၂၀၃)

Tuesday, 5 March 2013

ဘြဲ႔လက္မွတ္တုနဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ျမန္မာတဦး စင္ကာပူတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ (ေပးစာ - ၂၀၃)

ဘြဲ႔လက္မွတ္တုနဲ႔ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ ျမန္မာတဦး စင္ကာပူတြင္ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရ (ေပးစာ - ၂၀၃)

စင္ကာပူႏိုင္ငံ လူသားစြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန (The Ministry of Manpower -MOM) က အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ကိုေက်ာ္စြာ၀င္းဆုိသူဟာ သတင္းအခ်က္အလက္မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပမႈ၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္ အတုနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ အမိန္႔ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အျပစ္ရွိတယ္လို႔ တရားရံုးတခုက ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ယမန္ေန႔ ေအာက္တို ဘာ လ ၃၀ ရက္ေန႔ က ေထာင္ဒဏ္ အ ျဖစ္ ရက္သတၱ ၄ ပတ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ စင္ကာပူ သတင္းဌာန တခုျဖစ္တဲ့ CNA သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Leong Guan အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရး အလုပ္ၾကပ္တဦးအျဖစ္ အြန္လိုင္းက အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီကလည္း ကိုေက်ာ္စြာ၀င္းဟာ ဘြဲ႔ရ တဦးအျဖစ္ တင္ျပခဲ့တာကိုလည္း မွားယြင္းမႈဟုတ္၊ မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ထားတာကို အဆုိပါ MOM ၀န္ႀကီးဌာန စံုစမ္းမႈမ်ားက ဆုိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးအရ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္သာ ရွိခဲ့သူျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ခန္႔အပ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မအရ ၿငိစြန္းလွ်င္ လက္ရွိျပစ္ဒဏ္အရ ဒဏ္ေၾကးေငြ စင္ကာပူ ေဒၚ လာ ၁၅၀၀၀ ထိ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ အထိ ခံစားရႏိုင္သလုိ အဆုိပါ ဒဏ္ေငြေရာ ေထာင္ဒဏ္ပါ က်ခံႏိုင္ရရွိ တယ္လို႔ CNA က ဆုိပါတယ္။စင္ကာပူႏိုင္ငံ လူသားစြမ္းအား ၀န္ႀကီးဌာန (The Ministry of Manpower -MOM) က အသက္ ၂၈ ႏွစ္ရွိ ျမန္မာ ႏိုင္ငံသား ကိုေက်ာ္စြာ၀င္းဆုိသူဟာ သတင္းအခ်က္အလက္မွားယြင္းစြာ ေဖာ္ျပမႈ၊ ဘြဲ႔လက္မွတ္ အတုနဲ႔ အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ ေထာင္ဒဏ္ အမိန္႔ ခ်မွတ္လိုက္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အျပစ္ရွိတယ္လို႔ တရားရံုးတခုက ဆံုးျဖတ္ၿပီးတဲ့ေနာက္ ယမန္ေန႔ ေအာက္တို ဘာ လ ၃၀ ရက္ေန႔ က ေထာင္ဒဏ္ အ ျဖစ္ ရက္သတၱ ၄ ပတ္ အျပစ္ဒဏ္ေပးလိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ စင္ကာပူ သတင္းဌာန တခုျဖစ္တဲ့ CNA သတင္းတပုဒ္မွာ ေဖာ္ျပထားပါတယ္။

Leong Guan အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ခ်ီေရး အလုပ္ၾကပ္တဦးအျဖစ္ အြန္လိုင္းက အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားခဲ့တာ ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံက အလုပ္အကုိင္ရွာေဖြေရး ေအဂ်င္စီကလည္း ကိုေက်ာ္စြာ၀င္းဟာ ဘြဲ႔ရ တဦးအျဖစ္ တင္ျပခဲ့တာကိုလည္း မွားယြင္းမႈဟုတ္၊ မဟုတ္ ေမးခြန္းထုတ္ထားတာကို အဆုိပါ MOM ၀န္ႀကီးဌာန စံုစမ္းမႈမ်ားက ဆုိပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ သူဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးအရ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေအာင္လက္မွတ္သာ ရွိခဲ့သူျဖစ္တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

ႏုိင္ငံျခားသား အလုပ္သမား ခန္႔အပ္ေရး ဥပေဒ ပုဒ္မအရ ၿငိစြန္းလွ်င္ လက္ရွိျပစ္ဒဏ္အရ ဒဏ္ေၾကးေငြ စင္ကာပူ ေဒၚ လာ ၁၅၀၀၀ ထိ သို႔မဟုတ္ ေထာင္ဒဏ္ ၁၃ အထိ ခံစားရႏိုင္သလုိ အဆုိပါ ဒဏ္ေငြေရာ ေထာင္ဒဏ္ပါ က်ခံႏိုင္ရရွိ တယ္လို႔ CNA က ဆုိပါတယ္။
Myawady News


No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...