ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Michael Learns To Rock ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ 5 PLUS Channel တြင္ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးမည္

Sunday, 31 March 2013

Michael Learns To Rock ေဖ်ာ္ေျဖပြဲ 5 PLUS Channel တြင္ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္ေပးမည္


ယေန႔ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ျပည့္သူရင္ျပင္တြင္ က်င္းပမည့္ Michael Learns To Rock ေဖ်ာ္ေျဖပြဲကုိ ျပည္တြင္းရွိ 5 PLUS Channel တြင္ ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔ ည ၇:၁၅ မိနစ္တြင္ ျပန္လည္ထုတ္လႊင့္သြားမည္ဟု ၎တုိ႔၏ အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔အျပင္ ဧၿပီလ ၂ ရက္၊ ၅ ရက္၊ ၇ ရက္ေန႔မ်ားတြင္လည္း ထုတ္လႊင့္ျပသ
သြားမည္ဟု သိရသည္။

Popular Myanmar News Journal

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...