ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: “ 2013 ခု၊ Time မဂၢဇင္းရဲ႕ ကမာၻတြင္ အရွိန္ၾသဇာၾကီးေသာေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ျမန္မာ့မိခင္ၾကီးအတြက္ Vote ၾကစို႕။ ” ...............................................................................

Monday, 15 April 2013

“ 2013 ခု၊ Time မဂၢဇင္းရဲ႕ ကမာၻတြင္ အရွိန္ၾသဇာၾကီးေသာေခါင္းေဆာင္ ၁၀၀ စာရင္းတြင္ ျမန္မာ့မိခင္ၾကီးအတြက္ Vote ၾကစို႕။ ” ...............................................................................No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...