ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: VLC media player 2.0.6 Final

Monday, 15 April 2013

VLC media player 2.0.6 Final

VLC Player ႏွစ္သက္တဲ့မိတ္ေဆြမ်ားအတြက္ Latest Version တင္ေပးလုိက္ပါတယ္။
(win 32bit) အတြက္ပါ။

Size ~ 21.88 MB

download here!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...