ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္တြင္ ဗံုးေဖာက္ခြဲခဲ့သူဟု သံသယရွိသူ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိ

Friday, 19 April 2013

ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္တြင္ ဗံုးေဖာက္ခြဲခဲ့သူဟု သံသယရွိသူ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္တြင္ ဗံုးေဖာက္ခြဲခဲ့သူဟု သံသယရွိသူ တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးရမိ
Friday, April 19, 2013

တနလၤာ ေန ့က လူ ၃ ဦး ေသဆံုး ၿပီး တစ္ရာ့ငါးဆယ္ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိ
ခဲ့သည့္ ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္ ဗံုး ေပါက္ကြဲမႈတြင္ သံသယရွိသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ ့က ဖမ္းဆီးရမိသည္။

ေသာၾကာ ေန ့နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ေဘာ္စတြန္ ၿမိဳ ့ စြန္၀ါးတား ေတာင္းဥ္
ပစ္ခတ္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ၿပီး ေနာက္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားက မဆာခ်ဳးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ရဲအရာရွိ
အား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ေျခရာခံလိုက္ရင္း သံသယရွိသူ ေနထိုင္ ရာအား ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို ့ထားခ်ိန္တြင္ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
ျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

သံသယရွိသူ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ေသဆံုးသြားသည္ဟု သိရသည္။

FNGတနလၤာ ေန ့က လူ ၃ ဦး ေသဆံုး ၿပီး တစ္ရာ့ငါးဆယ္ ေက်ာ္ ဒဏ္ရာရရွိ
ခဲ့သည့္ ေဘာ္စတြန္ မာရသြန္ ဗံုး ေပါက္ကြဲမႈတြင္ သံသယရွိသူမ်ားအနက္ တစ္ဦးကို ရဲတပ္ဖြဲ ့က ဖမ္းဆီးရမိသည္။

ေသာၾကာ ေန ့နံနက္အေစာပိုင္းတြင္ ေဘာ္စတြန္ ၿမိဳ ့ စြန္၀ါးတား ေတာင္းဥ္
ပစ္ခတ္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ၿပီး ေနာက္ ဖမ္းဆီးရမိျခင္း ျဖစ္သည္။

လံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ ့မ်ားက မဆာခ်ဳးဆက္နည္းပညာတကၠသိုလ္တြင္ရဲအရာရွိ
အား ပစ္ခတ္သတ္ျဖတ္မႈအတြက္ ေျခရာခံလိုက္ရင္း သံသယရွိသူ ေနထိုင္ ရာအား ၀ိုင္း၀န္းပိတ္ဆို ့ထားခ်ိန္တြင္ ေပါက္ကြဲ ေစတတ္သည့္ ပစၥည္းမ်ား
ျဖင့္ ျပန္လည္ခုခံခဲ့ ျခင္း ျဖစ္သည္။

သံသယရွိသူ ႏွစ္ဦးအနက္ တစ္ဦးမွာ ေသဆံုးသြားသည္ဟု သိရသည္။

FNG

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...