ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ (၁၅၀၀)က်ပ္တန္း ဖုန္းကဒ္မ်ားကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕မွာသာ ေရာင္းခ်မည္

Friday, 19 April 2013

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ (၁၅၀၀)က်ပ္တန္း ဖုန္းကဒ္မ်ားကို စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕မွာသာ ေရာင္းခ်မည္

၂၄.၄.၂၀၁၃ ရက္ေန႕ စတင္ေရာင္းခ်မည့္ (၁၅၀၀)က်ပ္တန္း ဖုန္း Sim Card မ်ားကို CDMA 800MHz လိုင္းသာ မိေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေတြၿမိဳ႕ႏွင့္ အမ္းၿမိဳ႕တို႕တြင္သာ ေရာင္းခ်ေပးသြားမည္ဟု သိရွိရပါသည္။ ေရာင္းခ်ေပးမည့္အစီအစဥ္အား
၁။ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း၀င္မ်ား မွ (၁)ဦး ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။

၂။ ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ အတူ အိမ္ေထာင္စု စာရင္း မိတၱဴ ၊ ႏိုင္ငံသား ကဒ္မိတၱဴ ပူးတဲြ တင္ျပရမည္။

၃။ ေလွ်ာက္လႊာကို ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံတြင္

၀ယ္ယူႏိုင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာ တစ္ေစာင္းလွ်င္ (၅၀)က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ၀ယ္ယူရမည္။

၄။ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို (၂၁.၄.၂၀၁၃)ရက္ေန႕ ေနာက္ဆံုး ျဖစ္ပါသည္ ဟု ရခိုင္ျပည္နယ္ ဆက္သြယ္ရံုးမွ ထုတ္ျပန္ထားပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေရာင္းခ်ရာတြင္ ဦးရာ လူစနစ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်သြားမည္ဟု သိရွိရၿပီး CDMA 800 MHz သည္ Sim Card မ်ားကို ေစ်းခ်ိဳေသာ္လည္း ဖုန္းခြံမ်ား ၀ယ္ယူရာတြင္ ေစ်းအကြက္အတြင္း ရွားပါးမႈေၾကာင္း ဖုန္းခြံတစ္လံုးလွ်င္ သိန္းဂဏန္းအားပတ္၀န္က်င္တြင္ရွိေသာေၾကာင္း ဆင္းရဲသား လူတန္းစားအတြက္ ကိုင္ႏိုင္ရန္ မလြယ္ကူူးႏုိင္ေသးေၾကာင္း ဖုန္းအေရာင္းဆိုင္ပိုင္ရွင္တစ္ဦးမွ ေျပာျပသြားပါသည္။

RSV

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...