ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးႏွင့္ ကြၽဲငါးမန္းရွိေၾကာင္း ပထမဆုံး အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီ

Wednesday, 3 April 2013

ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးႏွင့္ ကြၽဲငါးမန္းရွိေၾကာင္း ပထမဆုံး အတည္ျပဳႏိုင္ၿပီမီခ်ီဂန္၊ ဧၿပီ ၂

ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးႏွင့္ ကြၽဲငမန္းသေႏၶသားကို အေမရိကန္သုေတသီမ်ား ရွာေဖြေတြ႕ရွိ အတည္ျပဳႏိုင္ၾကၿပီျဖစ္ ေၾကာင္းသိရသည္။
ယခုေတြ႕ရွိေသာ ဦးေခါင္း ႏွစ္လုံးႏွင့္ ကြၽဲငါးမန္းသေႏၶသားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ ပထမဆုံး ေတြ႕ရွိျခင္းျဖစ္သည္။ အျခားငါး မန္းမ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ဦးေခါင္းႏွစ္ လုံးျဖင့္ ေတြ႕ဖူးခဲ့ၾကေသာ္လည္း လူသားစားငါးမန္းျဖစ္သည့္ ကြၽဲ ငါးမန္းမ်ဳိး စိတ္တြင္မူ ယခုမွပင္ ေတြ႕ဖူးၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးႏွင့္ ငါးမန္း အခ်ဳိ႕ကို မကၠဆီကိုပင္လယ္ေအာ္ တြင္ မၾကာခဏေတြ႕ရွိရာမွ ယင္း ငါးမန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အေမ ရိကန္ျပည္ေထာင္စု မီခ်ီဂန္ျပည္ နယ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီမ်ား သုေတသနျပဳေလ့လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္ သည္။ထို႔ေနာက္ ဆက္လက္ေလ့ လာၾကရာတြင္ မကၠဆီကန္ တံငါသည္တစ္ဦးဖမ္းမိေသာ သာမန္ ငါးမန္းအမ တစ္ေကာင္၏ ဝမ္း ဗိုက္အတြင္းမွ ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးပါရွိ သည့္ ငါးမန္းသေႏၶသားကို ေတြ႕ခဲ့ၾကျပန္၏။

ယင္း သေႏၶသားသည္ ဦး ေခါင္းႏွစ္လုံး၊ ႏွလုံးႏွစ္ခု၊ အစာ အိမ္ႏွစ္ခုစသည္ျဖင့္ သီးျခားစီပါ ရွိျပီး အျမီးပိုင္းတြင္မွသာလွ်င္ ပူးသြားကာ အျမီးတစ္ခုတည္း ျဖစ္သြားေၾကာင္း ေတြ႕ၾကရသည္။''ဒါေပမဲ့
အဲဒီေခါင္းႏွစ္လုံးနဲ႔ ငါးမန္းေလးေတြဟာ ေမြးၿပီးတာနဲ႔ ေသသြားၾကတယ္ဗ်။ သူတို႔ရဲ႕ ခႏၶာေဗဒဖြဲ႔စည္းပုံက ေခါင္းႏွစ္ လုံး အတြက္ လိုအပ္တဲ့စြမ္းအင္ကို မျဖည့္စြမ္းႏိုင္ၾကဘူးဗ်'' ဟု မီခ်ီဂန္ျပည္ နယ္တကၠသိုလ္မွ သုေတသီတြဲဖက္ပါေမာကၡ မိုက္ ကယ္ဝက္ဂ္နာက ေျပာသည္။ ဦးေခါင္းႏွစ္လုံးႏွင့္ ေမြးဖြား လာသည့္ သက္ရွိသတၱဝါမွန္သမွ် မၾကာမီအတြင္းတြင္ ေသဆုံးသြား ၾကရျခင္းမွာလည္း
အဆိုပါ အ ေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း သူကေျပာသည္။

PN-002
Ref: dailymail

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...