ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဟန္၀င္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အား အလိုရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကပ္၍ ဖမ္းဆီးျပီ

Monday, 29 April 2013

ဟန္၀င္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အား အလိုရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကပ္၍ ဖမ္းဆီးျပီ


Photo: ဟန္၀င္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႔အား အလိုရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ကပ္၍ ဖမ္းဆီးျပီ
=========================================
လက္ပံေတာင္း ေဒသတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား အၾကား ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ကာ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေစ သည့္ ဟန္၀င္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား အလို္ရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေနရာအႏွံ႕ကပ္၍ ဖမ္းဆီးမႈ စတင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေစာပိုင္း ေ၀ငွခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္၌ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားကို သတင္းေပး တိုင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ အထိ ခ်မႇတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ေသဒဏ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို လက္ခံထားပါက ၅ ႏႇစ္ေထာင္ဒဏ္၊ တစ္ကြၽန္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ ႏႇစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို လက္ခံထားက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏႇစ္အထိ၊ တစ္ႏႇစ္ႏႇင့္ ဆယ္ႏႇစ္အၾကား ေထာင္ဒဏ္ထိုက္သင့္ သူကို လက္ခံထားပါက ျပ႒ာန္းကာလ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို အျပစ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟန္၀င္းေအာင္ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရမည္ဟူေသာ မက္ လုံးျဖင့္ ရြာတစ္ရြာ အား စည္းရံုးထားျပီး အခိုင္အမာ အေျခခ် ေနထုိင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆူပူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး အတြက္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အား အတိုက္အခံ ပါတီၾကီး တစ္ခုမွ အကူအညီ ေပးလွ်က္ ရွိျပီး ျပည္သူမ်ား ကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။Opposite Eye
လက္ပံေတာင္း ေဒသတြင္ ရြာသူရြာသားမ်ား အၾကား ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ကာ ဆူပူမႈမ်ား ျဖစ္ေစ သည့္ ဟန္၀င္းေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕အား အလို္ရွိသည္ ေၾကာ္ျငာမ်ား ေနရာအႏွံ႕ကပ္၍ ဖမ္းဆီးမႈ စတင္ေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

အေစာပိုင္း ေ၀ငွခဲ့သည့္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ ေၾကညာခ်က္၌ အမႈဖြင့္ခံရသူမ်ားကို သတင္းေပး တိုင္ၾကားရန္ ပ်က္ကြက္ သူမ်ားအား ေထာင္ဒဏ္ ၆ လ အထိ ခ်မႇတ္ခံရႏိုင္ေၾကာင္း၊ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၁၇၆ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း၊ ေသဒဏ္ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူကို လက္ခံထားပါက ၅ ႏႇစ္ေထာင္ဒဏ္၊ တစ္ကြၽန္း သို႔မဟုတ္ ၁၀ ႏႇစ္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို လက္ခံထားက ေထာင္ဒဏ္ ၃ ႏႇစ္အထိ၊ တစ္ႏႇစ္ႏႇင့္ ဆယ္ႏႇစ္အၾကား ေထာင္ဒဏ္ထိုက္သင့္ သူကို လက္ခံထားပါက ျပ႒ာန္းကာလ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံကို အျပစ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပစ္မႈဆိုင္ရာ ဥပေဒပုဒ္မ ၂၁၂ တြင္ ျပ႒ာန္းထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ဟန္၀င္းေအာင္ ႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ အခြင့္အေရး အျပည့္အ၀ ရမည္ဟူေသာ မက္ လုံးျဖင့္ ရြာတစ္ရြာ အား စည္းရံုးထားျပီး အခိုင္အမာ အေျခခ် ေနထုိင္လွ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ဆူပူသူမ်ားအား ဖမ္းဆီးႏိုင္ေရး အတြက္ ခရိုင္ရဲတပ္ဖြဲ႕ အား အတိုက္အခံ ပါတီၾကီး တစ္ခုမွ အကူအညီ ေပးလွ်က္ ရွိျပီး ျပည္သူမ်ား ကလည္း ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လွ်က္ ရွိသည္။Opposite Eye

1 comment:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...