ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခသို႔ တာတိုပစ္ ဒံုးက်ည္ႏွစ္စင္း ေျမာက္ကိုရီးယားပစ္ခတ္

Sunday, 21 April 2013

အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခသို႔ တာတိုပစ္ ဒံုးက်ည္ႏွစ္စင္း ေျမာက္ကိုရီးယားပစ္ခတ္


Photo: အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခသို႔ တာတိုပစ္ ဒံုးက်ည္ႏွစ္စင္း ေျမာက္ကိုရီးယားပစ္ခတ္
Sunday, April 21, 2013

ေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဒံုးက်ည္ ပစ္ခတ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာနက တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္ ထိပ္တန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခ ေဒသသို႔ တာတိုပစ္ဒံုးက်ည္ႏွစ္စင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈကို ယင္းသတင္းဌာနက ကိုးကားခဲ့ျခင္းဟု သိရွိရသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ ေနာက္ထပ္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အလားအလာဟုလည္း ယူဆစရာ ရွိေနသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္မွ ဖမ္းယူရရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္တု ပံုရိပ္မ်ားအရ တာတို စကာ့ဒ္ဒံုးက်ည္ ႏွစ္စင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနသလုိ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္မဟာမိတ္တို႔၏ ၿပံဳယမ္း၏ ရန္လိုေသာ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို သတိႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎တို႔၏ စစ္တပ္ဖဲြ႕စည္းမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္ေသာ ဧၿပီလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။
Source: EuroNews
planet myanmar networkေျမာက္ကိုရီးယားတြင္ ဒံုးက်ည္ ပစ္ခတ္သည့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရွိေနေၾကာင္း ေတာင္ကိုရီးယား သတင္းဌာနက တစ္ခုက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အမည္မေဖာ္လိုသည့္ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္ ထိပ္တန္း အရာရွိ တစ္ဦးက ေျမာက္ပိုင္းရွိ ကြန္ျမဴနစ္ ႏုိင္ငံသည္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္းေျခ ေဒသသို႔ တာတိုပစ္ဒံုးက်ည္ႏွစ္စင္း ပစ္လႊတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့မႈကို ယင္းသတင္းဌာနက ကိုးကားခဲ့ျခင္းဟု သိရွိရသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားမႈသည္ ေနာက္ထပ္ ေျမာက္ကိုရီးယား ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္မႈမ်ား ထပ္မံ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သည့္ အလားအလာဟုလည္း ယူဆစရာ ရွိေနသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား စစ္ဘက္မွ ဖမ္းယူရရွိသည့္ ၿဂိဳဟ္တု ပံုရိပ္မ်ားအရ တာတို စကာ့ဒ္ဒံုးက်ည္ ႏွစ္စင္းကို ေျမာက္ကိုရီးယားက ပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏုိင္ခဲ့သည္။

လတ္တေလာတြင္ ကိုရီးယား ကၽြန္းဆြယ္၌ တင္းမာမႈမ်ား ဆက္လက္ တည္ရွိေနသလုိ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ စစ္မဟာမိတ္တို႔၏ ၿပံဳယမ္း၏ ရန္လိုေသာ လႈပ္ရွားမႈတိုင္းကို သတိႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနသည္။ ေလ့လာသူမ်ားက ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎တို႔၏ စစ္တပ္ဖဲြ႕စည္းမႈ ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔ျဖစ္ေသာ ဧၿပီလ (၂၅)ရက္ေန႔တြင္ တစ္စံုတစ္ရာ ထူးထူးျခားျခား လုပ္ေဆာင္မႈ ရွိလာႏုိင္ေၾကာင္း သံုးသပ္ထားသည္။
Source: EuroNews
planet myanmar network

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...