ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း

Sunday, 21 April 2013

ဦးဝင္းတင္ႏွင့္ စကားေျပာျခင္း

ဒီအပတ္မွာေတာ့ ျမန္မာျပည္မွာ တယ္လီဖုန္းကဒ္ေတြကုိ အရင္ကထက္ အဆမ်ားစြာနည္းပါးတဲ့ေစ်းႏွံဳးနဲ႔ ေရာင္းခ်မယ္ဆုိတဲ့ သတင္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထုိင္းႏုိင္ငံေရာက္ ျမန္မာကုန္သည္ ဦးေမာင္ေမာင္က RFA တယ္လီဖုန္းလုိင္းေပၚကတဆင့္ ဦးဝင္းတင္နဲ႔ တုိက္ရုိက္ေျပာဆုိထားတာကုိ နားဆင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...