ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ထူးဆန္းသည့္က်တ္ဂူကို သက္ဆုိင္ရာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔လုိအပ္

Sunday, 21 April 2013

ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ထူးဆန္းသည့္က်တ္ဂူကို သက္ဆုိင္ရာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔လုိအပ္


Photo: ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ထူးဆန္းသည့္က်တ္ဂူကို
သက္ဆုိင္ရာက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔လုိအပ္

၂၂.၄.၂၀၁၃၊ တနလၤာေန႔

ကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ (၁၀)မိုင္အကြာရွိ ပါေလာင္းေက်းရြာ
အုပ္စုတြင္ရွိေသာ ထူးဆန္းသည့္က်တ္ဂူကို သက္ဆုိင္ရာက သဘာဝ
အတုိင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔ ေဒသခံမ်ားကဆႏၵရွိေနေၾကာင္း
သိရသည္။“ဟိုအရင္တုန္းက ဒီဂူထဲကိုဘယ္သူမွဝင္လုိ႔မရပါဘူး၊

အထဲကို မီးတုတ္ေတြနဲ႔ဝင္သြားရင္မီးတုတ္ၿငိမ္း တယ္၊ဘတၳရီ၊လွ်ပ္စစ္မီးေတြနဲ႔
ဝင္သြားရင္လည္းမီးေတြၿငိမ္းသြားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့လူေတြ
ဝင္ထြက္သြားလာမႈေတြရွိခဲ့ၿပီးႏုိင္ငံျခားသားေတြပါလာေရာက္ေလ့လာ
ခဲ့ၾကပါတယ္။

ထူးဆန္းတဲ့အရာေတြကေတာ့လူ႔အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း
ေတြက ေက်ာက္ဂူနံရံေတြေပၚမွာတင္ေနကပ္ေနသလုိျဖစ္ေနၿပီး
လူေတြကသြားထိလုိက္တာနဲ႔ေနရာေရြ႕သြားၿပီးမူလေနရာကုိျပန္တင္လုိ႔
မရေတာ့ဘဲပစၥည္းေတြပါေပ်ာက္သြားတဲ့အတြက္အခုေနာက္ပိုင္းမွာ
ဆုိရင္ ကၽြန္းတလားသစ္ေခါင္းလုိပုံစံမ်ဳိးေတြပဲေတြ႔ရပါေတာ့တယ္”ဟု
ေဒသခံျပည္သူ တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားပါတယ္။

အဲဒီကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ က်တ္ဂူဟာ မုိင္မည္မွ်ရွည္လ်ားၿပီးမည္ သည့္အရပ္ေဒသတြင္ခရီးဆုံးသည္ ဆုိတာကို ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ အထိ ဘယ္သူမွအတိအက်မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Skynet Newsကယားျပည္နယ္လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ (၁၀)မိုင္အကြာရွိ ပါေလာင္းေက်းရြာ
အုပ္စုတြင္ရွိေသာ ထူးဆန္းသည့္က်တ္ဂူကို သက္ဆုိင္ရာက သဘာဝ
အတုိင္းထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေပးဖုိ႔ ေဒသခံမ်ားကဆႏၵရွိေနေၾကာင္း
သိရသည္။“ဟိုအရင္တုန္းက ဒီဂူထဲကိုဘယ္သူမွဝင္လုိ႔မရပါဘူး၊

အထဲကို မီးတုတ္ေတြနဲ႔ဝင္သြားရင္မီးတုတ္ၿငိမ္း တယ္၊ဘတၳရီ၊လွ်ပ္စစ္မီးေတြနဲ႔
ဝင္သြားရင္လည္းမီးေတြၿငိမ္းသြားပါတယ္။ ေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့လူေတြ
ဝင္ထြက္သြားလာမႈေတြရွိခဲ့ၿပီးႏုိင္ငံျခားသားေတြပါလာေရာက္ေလ့လာ
ခဲ့ၾကပါတယ္။

ထူးဆန္းတဲ့အရာေတြကေတာ့လူ႔အသုံးအေဆာင္ပစၥည္း
ေတြက ေက်ာက္ဂူနံရံေတြေပၚမွာတင္ေနကပ္ေနသလုိျဖစ္ေနၿပီး
လူေတြကသြားထိလုိက္တာနဲ႔ေနရာေရြ႕သြားၿပီးမူလေနရာကုိျပန္တင္လုိ႔
မရေတာ့ဘဲပစၥည္းေတြပါေပ်ာက္သြားတဲ့အတြက္အခုေနာက္ပိုင္းမွာ
ဆုိရင္ ကၽြန္းတလားသစ္ေခါင္းလုိပုံစံမ်ဳိးေတြပဲေတြ႔ရပါေတာ့တယ္”ဟု
ေဒသခံျပည္သူ တခ်ဳိ႕ကေျပာၾကားပါတယ္။

အဲဒီကယားျပည္နယ္မွာရွိတဲ့ က်တ္ဂူဟာ မုိင္မည္မွ်ရွည္လ်ားၿပီးမည္ သည့္အရပ္ေဒသတြင္ခရီးဆုံးသည္ ဆုိတာကို ယခုလက္ရွိအခ်ိန္ အထိ ဘယ္သူမွအတိအက်မေျပာႏုိင္ေသးေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

Skynet News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...