ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အေမရိကန္ Boston ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ႕မွာ သံယျဖစ္ဖြယ္ လူမ်ားကို CCTV ကင္မရာမ်ားႏွင့္ Media မ်ား ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယ္ိုဖိုင္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ေျခရာခံလိုက္ေန

Wednesday, 17 April 2013

အေမရိကန္ Boston ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ႕မွာ သံယျဖစ္ဖြယ္ လူမ်ားကို CCTV ကင္မရာမ်ားႏွင့္ Media မ်ား ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယ္ိုဖိုင္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ေျခရာခံလိုက္ေန


အေမရိကန္ Boston ဗံုးေပါက္ကြဲမႈ႕မွာ သံယျဖစ္ဖြယ္ လူမ်ားကို CCTV ကင္မရာမ်ားႏွင့္ Media မ်ား ရိုက္ကူးထားေသာ ဗီဒီယ္ိုဖိုင္ မွတ္တမ္းမ်ားမွ တဆင့္ ေျခရာခံလိုက္ေန (photos) http://imgur.com/a/sUrnA  မွ  ကူးယူေဖၚျပသည္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...