ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဗိုက္ပူကားကို Transformer ရုပ္ရွင္ထဲက စက္ရုပ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာဗ် ေရလည္မုိက္တယ္... ၿကည္႔ၿဖစ္ေအာင္ၿကည္႔ၿကအံုး.....

Wednesday, 17 April 2013

ဗိုက္ပူကားကို Transformer ရုပ္ရွင္ထဲက စက္ရုပ္ေတြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ထားတာဗ် ေရလည္မုိက္တယ္... ၿကည္႔ၿဖစ္ေအာင္ၿကည္႔ၿကအံုး.....

Autocepticon BikePu
Mg Sun's Facebook မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။javascript:;

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...