ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Model and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္

Tuesday, 30 April 2013

Model and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္

Khun Sint Nay Chi - Sexy Fitness Girl (2)
Khun Sint Nay Chi – Sexy Fitness Girl

Khun Sint Nay Chi - Sexy Fitness Girl (1)
Khun Sint Nay Chi – Sexy Fitness Girl
Model  and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္
Khun Sint Nay Chi - Fabulous and Sexy (1)
Khun Sint Nay Chi – Fabulous and Sexy

Khun Sint Nay Chi - Fabulous and Sexy (3)
Khun Sint Nay Chi – Fabulous and Sexy

Khun Sint Nay Chi - Fabulous and Sexy (4)
Khun Sint Nay Chi – Fabulous and Sexy
Model  and Singer – Khun Sint Nay Chi | ခြန္းဆင့္ေနျခည္
Date of Birth : 5 July
Height : 5′ 6″
Khun Sint Nay Chi is one of popular model from Myanmar. She is also singer and actress. She is really sexy and attractive girl.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...