ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Barack Obama Singing Call Me Maybe

Tuesday, 30 April 2013

Barack Obama Singing Call Me Maybe

youtube ၾကည့္႐ႉသူ ၃ ကုေဋ ၇ သန္းၾကည့္႐ႉသူရွိေသာ - အိုဘားမားမိန္႕ခြန္းမ်ားကို သီခ်င္းျပဳလုပ္ဖန္တီးမႈ
----------------------
Obama weighs in on 'Call Me Maybe'
----------------------
By BYRON TAU |
8/17/12 10:04 AM EDT

President Obama on Friday weighed in on a matter of pressing national concern: his thoughts on the smash hit single 'Call Me Maybe' by Canadian singer Carly Rae Jepsen.

In an interview with KOB-FM in New Mexico, Obama said he'd never heard the original, but had seen a parody mash-up.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...