ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: VW XL1 သည္ တစ္ဂါလံကို ၂၅၆ မုိင္ေျပး

Saturday, 27 April 2013

VW XL1 သည္ တစ္ဂါလံကို ၂၅၆ မုိင္ေျပး


Photo: VW XL1 သည္ တစ္ဂါလံကို ၂၅၆ မုိင္ေျပး

တစ္လီတာကားဆုိျပီး နာမည္ၾကီးေနတဲ့ Volkswagen ရဲ ႔ XL1 က အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၁ လီတာေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ၈၀၀ စီစီ တာဘိုခ်ာဂ်ာတပ္ ဆလင္ဒါ ၂ လံုးတပ္ အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳ ပါတယ္။ 

ဆီတိုင္ကီက ၂ ဂါလံခြဲေက်ာ္ ဆန္႔တဲ့အတြက္ မိုင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို အသာေလး ေမာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ျမင္းေကာင္ေရအား ၃၀ နီးပါးထုတ္ႏိုင္မယ့္ ဘက္ထရီတစ္လံုးလည္း ပါပါေသးတယ္။ သူက ဟိုင္းဘရစ္ကား ျဖစ္ပါတယ။္ 

ယမန္ႏွစ္ ျပသတုန္းက အင္ဂ်င္တစ္လီတာ ရွိျပီး ဟိုင္းဘရစ္ဘက္ထရီ ပါမလာပါဘူး။ ယခုမွာေတာ့ အင္ဂ်င္ ၈၀၀ စီစီ သာက်န္ရွိျပီး အားထပ္ျဖည့္ေပးမယ့္ ဘက္ထရီလည္းပါတဲ့အတြက္ Eco System ကိုမ်ားစြာ အေထာက္အကူအျပဳတဲ့ ကား တစ္စီး ျဖစ္လာပါတယ္။ အစီးေရ ရာဂဏန္းသာ ထုတ္လုပ္ထားေသးျပီး အေမရိကန္ကို Test အတြက္ အစီး ၂၀ ပု႔ိလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: autoblogတစ္လီတာကားဆုိျပီး နာမည္ၾကီးေနတဲ့ Volkswagen ရဲ ႔ XL1 က အင္ဂ်င္ အရြယ္ ၁ လီတာေတာင္ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ၈၀၀ စီစီ တာဘိုခ်ာဂ်ာတပ္ ဆလင္ဒါ ၂ လံုးတပ္ အင္ဂ်င္ကို အသံုးျပဳ ပါတယ္။

ဆီတိုင္ကီက ၂ ဂါလံခြဲေက်ာ္ ဆန္႔တဲ့အတြက္ မိုင္ ၃၀၀ ေက်ာ္ကို အသာေလး ေမာင္းႏိုင္ပါတယ္။ ျမင္းေကာင္ေရအား ၃၀ နီးပါးထုတ္ႏိုင္မယ့္ ဘက္ထရီတစ္လံုးလည္း ပါပါေသးတယ္။ သူက ဟိုင္းဘရစ္ကား ျဖစ္ပါတယ။္

ယမန္ႏွစ္ ျပသတုန္းက အင္ဂ်င္တစ္လီတာ ရွိျပီး ဟိုင္းဘရစ္ဘက္ထရီ ပါမလာပါဘူး။ ယခုမွာေတာ့ အင္ဂ်င္ ၈၀၀ စီစီ သာက်န္ရွိျပီး အားထပ္ျဖည့္ေပးမယ့္ ဘက္ထရီလည္းပါတဲ့အတြက္ Eco System ကိုမ်ားစြာ အေထာက္အကူအျပဳတဲ့ ကား တစ္စီး ျဖစ္လာပါတယ္။ အစီးေရ ရာဂဏန္းသာ ထုတ္လုပ္ထားေသးျပီး အေမရိကန္ကို Test အတြက္ အစီး ၂၀ ပု႔ိလိုက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: autoblog

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...