ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမွန္တကယ္ ေမာင္းတင္ က်ည့္ထည့္ ေသနတ္ပစ္လို႕ရတဲ႕ Weaphones: Firearms Simulator v1.9.0 APK 30MB

Saturday, 6 April 2013

အမွန္တကယ္ ေမာင္းတင္ က်ည့္ထည့္ ေသနတ္ပစ္လို႕ရတဲ႕ Weaphones: Firearms Simulator v1.9.0 APK 30MB


အမွန္တကယ္ ေမာင္းတင္ က်ည့္ထည့္ ေသနတ္ပစ္လို႕ရတဲ႕ Weaphones: Firearms Simulator v1.9.0 APK 30MB လို႕ေခၚတဲ႕ ေသနတ္ပစ္တဲ့applicationကိုမိတ္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။သူရဲ့ ထူးျခားခ်က္ေတာ့ေမာင္း
တင္ က်ည့္ထည့္ ေသနတ္ပစ္ တာေတြက အျပင္မွာအတုိင္းပါပဲ။

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.oranginalplan.weaphones
မွာေလ့လာျပီး ၾကိဳက္ရင္ ေအာက္ကလိပ္စာမွာရယူုနိင္ပါတယ္
Download>>>mirrorupload (or)zippyshare (or)sharebeast (or)sendspace


Credit by: Myanmar Mobile App:
Posted by:Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...