ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးအေရးယူမည္

Tuesday, 28 May 2013

အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးအေရးယူမည္


Photo: အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ား စည္းကမ္းလိုက္နာမႈရွိ/မရွိ စစ္ေဆးအေရးယူမည္
Tuesday, May 28, 2013

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆး မည္ျဖစ္ကာ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ညီညႊ႔တ္မႈမရွိလွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။
 
စစ္ေဆးရာတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ သန္႔စင္ခန္းအတြင္းပါရွိမည့္ အသံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္စံုမႈရွိရမည္၊ ပ်က္စီးေနျခင္း မရွိရ၊ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္၊ သန္႔ရွင္းမႈ ရွိရမည္ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိကထားစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္းသိရသည္။
 
“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ၀င္စစ္မယ္။ ပံုမွန္ကိုေတာ႔ ႏွစ္ရက္ျခား၊ သံုးရက္ျခားတစ္ခါ အနည္းဆံုး စစ္မယ္။ အေရးယူမႈကို ပထမတစ္ခါ စည္းကမ္းေဖာက္ရင္ စာနဲ႔သတိေပးမယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ဆို ဒဏ္ေၾကး (၅၀၀၀၀) တတိယအႀကိမ္ဆိုရင္ေတာ႔ ကန္ထရိုက္ကို ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္ခြင္႔ကို သိမ္းတဲ႔အထိ အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားမယ္။”ဟု စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာန လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးရဲေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။ 
 
စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ားကို သတိျပဳမိပါက ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန (ဖုန္း-၀၁ ၂၄၆၅၇၁) သုိ႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းကို ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။
 
“စည္ပင္က လာစစ္စစ္ မစစ္စစ္ ကုမၸဏီက ေန႔တိုင္းလာစစ္တယ္။ကြ်န္ေတာ္ အေနနဲ႔ ဒီထဲက ပစၥည္းေတြ ပ်က္ရင္ ကုမၸဏီကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားတယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ လိုအပ္တာေတြ လာလုပ္ေပးတယ္” ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင္႔ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင္႔ရွိ သန္႔စင္ခန္းဦးႏိုင္ေထြးက ေျပာသည္။
 
အဆိုပါ အမ်ားသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား အကိ်ဳးတူ ပူေပါင္းကာ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႔ေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားတြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။
 
“အရင္ကထက္စာရင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာေတြမွာ ၀င္သံုးရတာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပလာတယ္၊ သန္႔ရွင္းမႈ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တျခားပစၥည္းေတြ အစံုအလင္ထည့္ေပးထားေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္၊ ဒီလို စနစ္ေလးကို ရည္ရွည္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို လုပ္ေပးတာေကာင္းပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူ ကိုေနမင္းက ေျပာသည္။
 
အမ်ားျပည္သူသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခြင္႔ျပဳကာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခ်ိန္တြင္ စည္းကမ္းမဲ႔ သန္႔စင္ခန္းမ်ားမရွိေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံက သိရွိရသည္။
 
အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႔   ေခၚယူျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သန္႔စင္ခန္း အေသး (၃၆)လံုးႏွင္႔ အႀကီး (၈)လံုး ရွိရာ ဆက္လက္၍လည္း တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကို သိရွိရသည္။  

http://myitmakhamediagroup.com/detail.php?newid=4654

စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္းရွိ အမ်ားျပည္သူသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ားကို လိုက္လံစစ္ေဆး မည္ျဖစ္ကာ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္ကမ္းခ်က္မ်ားႏွင္႔ ညီညႊ႔တ္မႈမရွိလွ်င္ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရွိရသည္။

စစ္ေဆးရာတြင္ ခ်မွတ္ထားေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ သန္႔စင္ခန္းအတြင္းပါရွိမည့္ အသံုးေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ျပည့္စံုမႈရွိရမည္၊ ပ်က္စီးေနျခင္း မရွိရ၊ က်န္းမာေရးႏွင္႔ ကိုက္ညီမႈရွိရမည္၊ သန္႔ရွင္းမႈ ရွိရမည္ အစရွိသည့္ အခ်က္မ်ားကို အဓိကထားစစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္းသိရသည္။

“ကြ်န္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ ၾကံဳရင္ၾကံဳသလို ၀င္စစ္မယ္။ ပံုမွန္ကိုေတာ႔ ႏွစ္ရက္ျခား၊ သံုးရက္ျခားတစ္ခါ အနည္းဆံုး စစ္မယ္။ အေရးယူမႈကို ပထမတစ္ခါ စည္းကမ္းေဖာက္ရင္ စာနဲ႔သတိေပးမယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ဆို ဒဏ္ေၾကး (၅၀၀၀၀) တတိယအႀကိမ္ဆိုရင္ေတာ႔ ကန္ထရိုက္ကို ဆက္ၿပီးလုပ္ကိုင္ခြင္႔ကို သိမ္းတဲ႔အထိ အေရးယူမႈေတြ လုပ္သြားမယ္။”ဟု စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင္႔ သန္႔ရွင္းေရးဌာန လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးရဲေက်ာ္မိုးက ေျပာသည္။

စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ကုိက္ညီမႈမရွိသည့္ အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္းမ်ားကို သတိျပဳမိပါက ျပည္သူမ်ား အေနျဖင့္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး ႏွင့္ သန္႔ရွင္းေရးဌာန (ဖုန္း-၀၁ ၂၄၆၅၇၁) သုိ႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏုိင္ေၾကာင္းကို ၄င္းက ဆက္ေျပာသည္။

“စည္ပင္က လာစစ္စစ္ မစစ္စစ္ ကုမၸဏီက ေန႔တိုင္းလာစစ္တယ္။ကြ်န္ေတာ္ အေနနဲ႔ ဒီထဲက ပစၥည္းေတြ ပ်က္ရင္ ကုမၸဏီကို ခ်က္ခ်င္းအေၾကာင္းၾကားတယ္။ ခ်က္ခ်င္းပဲ လိုအပ္တာေတြ လာလုပ္ေပးတယ္” ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္းႏွင္႔ အေနာ္ရထာလမ္းေထာင္႔ရွိ သန္႔စင္ခန္းဦးႏိုင္ေထြးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ အမ်ားသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ ႏွင္႔ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ား အကိ်ဳးတူ ပူေပါင္းကာ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႔ေခၚယူ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ားသံုးအိမ္သာမ်ားတြင္ တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ေကာက္ခံလ်က္ရွိေၾကာင္းကိုလည္း ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက သိရသည္။

“အရင္ကထက္စာရင္ အမ်ားသံုးအိမ္သာေတြမွာ ၀င္သံုးရတာ ပိုၿပီး အဆင္ေျပလာတယ္၊ သန္႔ရွင္းမႈ ေကာင္းေကာင္းနဲ႔ တျခားပစၥည္းေတြ အစံုအလင္ထည့္ေပးထားေတာ့ စိတ္ခ်မ္းသာတယ္၊ ဒီလို စနစ္ေလးကို ရည္ရွည္ျဖစ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေပးမယ့္ အစီအစဥ္ေတြကို လုပ္ေပးတာေကာင္းပါတယ္” ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ေနထုိင္သူ ကိုေနမင္းက ေျပာသည္။

အမ်ားျပည္သူသံုး သန္႔စင္ခန္းမ်ားကို ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ မတ္လ (၉)ရက္ေန႔တြင္ စတင္ခြင္႔ျပဳကာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိခ်ိန္တြင္ စည္းကမ္းမဲ႔ သန္႔စင္ခန္းမ်ားမရွိေသးေၾကာင္း ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီထံက သိရွိရသည္။

အမ်ားသံုးသန္႔စင္ခန္း တည္ေဆာက္ျခင္းလုပ္ငန္မ်ားကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တင္ဒါစနစ္ျဖင္႔ ေခၚယူျပဳလုပ္ျခင္း ျဖစ္ၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ သန္႔စင္ခန္း အေသး (၃၆)လံုးႏွင္႔ အႀကီး (၈)လံုး ရွိရာ ဆက္လက္၍လည္း တည္ေဆာက္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္းကို သိရွိရသည္။

myitmakhamediagroup

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...