ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ North Point (Ocean) Center မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ Rဇာနည္ ရဲ့ "အဆိပ္တက္ အိပ္မက္" DVD & VCD Promotion(photo)မ်ား..

Monday, 20 May 2013

ေမလ (၁၈) ရက္ေန႔က ရန္ကုန္၊ North Point (Ocean) Center မွာ ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ အဆိုေတာ္ Rဇာနည္ ရဲ့ "အဆိပ္တက္ အိပ္မက္" DVD & VCD Promotion(photo)မ်ား..


Well-Known Singer Rzarni @ "Poisoned Dreams" VCD & DVD Promotion Event

Rzarni's Wife, One  @ "Poisoned Dreams" VCD & DVD Promotion

M Seng Lu @ "Poisoned Dreams" VCD & DVD Promotion Event

Rzarni & His Son @ "Poisoned Dreams" VCD & DVD Promotion

Rzarna's wife One and her son @ "Poisoned Dreams" VCD & DVD Promotion


Rzarni's "A Sate Tat Eain Mat" or "Poisoned Dream" VCD & DVD Promotion
At North Point (Ocean) Center, Yangon
On May 18, 2013

Photos By Wai Yan.
Photos of MyanmarCelebrity.Com

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...