ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ မိတ္ဖြဲ႔ေနထိုင္သူမ်ား

Saturday, 29 June 2013

တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ မိတ္ဖြဲ႔ေနထိုင္သူမ်ား


Photo: တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ မိတ္ဖြဲ႔ေနထိုင္သူမ်ား

တူရကီႏိုင္ငံ အေရွ ႔ပိုင္း Lake Van အင္းအိုင္ တစ္ဝိုက္မွာ ေနထိုင္ တဲ့ ေၾကာင္နဲ႔ ေျမေခြး ျဖစ္ပါတယ္။ 

Van အင္းမွာ ငါးဖမ္းတဲ့ တံငါမ်ားရဲ ႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ သူတို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ကတည္းက အတူ ေနလာသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ အသား၊ ငါးမ်ားကို အတူမွ်ေဝ စားေသာက္ျပီး အတူေဆာ့ကစား ၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ 

သတၱဝါမ်ိဳးႏြယ္ခ်င္း မတူေပမယ့္ ႏွစ္လရွည္ၾကာခ်စ္ခင္စြာ ေနထုိင္တဲ့ တူရကီ ေၾကာင္နဲ႔ ေျမေခြး ကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။ 
--
Ref: turkeyland

ရိုးရာေလး
တူရကီႏိုင္ငံ အေရွ ႔ပိုင္း Lake Van အင္းအိုင္ တစ္ဝိုက္မွာ ေနထိုင္ တဲ့ ေၾကာင္နဲ႔ ေျမေခြး ျဖစ္ပါတယ္။

Van အင္းမွာ ငါးဖမ္းတဲ့ တံငါမ်ားရဲ ႔ ေျပာၾကားခ်က္အရ သူတို႔ဟာ လြန္ခဲ့တဲ့ တစ္ႏွစ္ကတည္းက အတူ ေနလာသူမ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ဖမ္းဆီးရမိတဲ့ အသား၊ ငါးမ်ားကို အတူမွ်ေဝ စားေသာက္ျပီး အတူေဆာ့ကစား ၾကတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

သတၱဝါမ်ိဳးႏြယ္ခ်င္း မတူေပမယ့္ ႏွစ္လရွည္ၾကာခ်စ္ခင္စြာ ေနထုိင္တဲ့ တူရကီ ေၾကာင္နဲ႔ ေျမေခြး ကို ယခုလို ျမင္ေတြ႔ ရပါတယ္။
--
Ref: turkeyland

ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...