ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အသားကင္ဆိုင္မ်ားရႇိ အကင္မ်ား၌ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ေစေသာ E.coli ပိုးေတြ႕ရႇိ

Saturday, 29 June 2013

အသားကင္ဆိုင္မ်ားရႇိ အကင္မ်ား၌ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ေစေသာ E.coli ပိုးေတြ႕ရႇိ


Photo: အသားကင္ဆိုင္မ်ားရႇိ အကင္မ်ား၌ အစာအဆိပ္သင့္မႈ ျဖစ္ေစေသာ E.coli ပိုးေတြ႕ရႇိ

29/6/2013

လမ္းေဘးအသားကင္ ဆိုင္မ်ားအတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ အသားကင္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္
လမ္းေဘးအသားကင္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အကင္မ်ား၌ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ E.coli ပိုး စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့ေၾကာင္း ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ ဇီ၀အဆိပ္ေဗဒ သုေတသန ဌာနခြဲမႇ သိရသည္။

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရႇိ လမ္းေဘးအသားကင္ ဆိုင္မ်ားမႇ ၀က္၊ ၾကက္၊ ဆိတ္ အသားကင္ နမူနာ စုစုေပါင္း ၇၅ ခုကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ့ဲၿပီး E.coli ပိုးမ်ားအနက္ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ Verotoxcin V1 ႏႇင့္ V2 ကို ေတြ႕ရႇိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကက္ႏႇင့္ ၀က္ကင္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕၀က္သားကင္မ်ားတြင္ Verotoxcin V1,V2 ႏႇစ္မ်ဳိးလံုး ပါ၀င္ေနေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းပိုးပါ၀င္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးမိပါက ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အလြန္အမင္း ဗိုက္ရစ္နာျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္...

''စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမႇာ ၾကက္၊ ၀က္၊ ဆိတ္ အသားကင္နမူနာ ၂၅ ခု ဆီယူၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အဲဒီအသားကင္ထဲမႇာ E.coli ပိုးကို ရႇာတယ္။ E.coli ပိုးေတြကို ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ Verotoxcin V1 ႏႇင့္ V2 ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့တယ္။ အဲဒါက လတ္တေလာ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစတယ္။ အခုစစ္ေဆး ေတြ႕ရႇိခဲ့တဲ့ ပိုးေတြက အရမ္းျပင္းထန္တာမ်ဳိး မဟုတ္ေပမယ့္ ျပင္းထန္တဲ့ E.coli ပိုးမ်ဳိးသာ ပါ၀င္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ လူကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ဇီ၀အဆိပ္ေဗဒ သုေတသနဌာနခြဲမႇ ေဒါက္တာေသာင္းလႇက ေျပာျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ပိုးမ်ားကို ၾကက္ႏႇင့္ ၀က္ကင္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕၀က္သားကင္မ်ားတြင္ Verotoxcin V1,V2 ႏႇစ္မ်ဳိးလံုး ပါ၀င္ေနေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းပိုးပါ၀င္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးမိပါက ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အလြန္အမင္း ဗိုက္ရစ္နာျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group
လမ္းေဘးအသားကင္ ဆိုင္မ်ားအတြင္း ေရာင္းခ်ေနသည့္ အသားကင္မ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္
လမ္းေဘးအသားကင္ ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အကင္မ်ား၌ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစေသာ E.coli ပိုး စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့ေၾကာင္း ေဆးသုေတသန ဦးစီးဌာန (ေအာက္ျမန္မာျပည္)၊ ဇီ၀အဆိပ္ေဗဒ သုေတသန ဌာနခြဲမႇ သိရသည္။

စစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အတြင္းရႇိ လမ္းေဘးအသားကင္ ဆိုင္မ်ားမႇ ၀က္၊ ၾကက္၊ ဆိတ္ အသားကင္ နမူနာ စုစုေပါင္း ၇၅ ခုကို ဓာတ္ခြဲစစ္ေဆးခ့ဲၿပီး E.coli ပိုးမ်ားအနက္ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ Verotoxcin V1 ႏႇင့္ V2 ကို ေတြ႕ရႇိခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၾကက္ႏႇင့္ ၀က္ကင္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕၀က္သားကင္မ်ားတြင္ Verotoxcin V1,V2 ႏႇစ္မ်ဳိးလံုး ပါ၀င္ေနေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းပိုးပါ၀င္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးမိပါက ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အလြန္အမင္း ဗိုက္ရစ္နာျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္...

''စစ္ေဆးတဲ့ေနရာမႇာ ၾကက္၊ ၀က္၊ ဆိတ္ အသားကင္နမူနာ ၂၅ ခု ဆီယူၿပီး စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး အဲဒီအသားကင္ထဲမႇာ E.coli ပိုးကို ရႇာတယ္။ E.coli ပိုးေတြကို ဓာတ္ခြဲ စစ္ေဆးၾကည့္ေတာ့ Verotoxcin V1 ႏႇင့္ V2 ကို စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့တယ္။ အဲဒါက လတ္တေလာ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစတယ္။ အခုစစ္ေဆး ေတြ႕ရႇိခဲ့တဲ့ ပိုးေတြက အရမ္းျပင္းထန္တာမ်ဳိး မဟုတ္ေပမယ့္ ျပင္းထန္တဲ့ E.coli ပိုးမ်ဳိးသာ ပါ၀င္ခဲ့မယ္ဆိုရင္ လူကို ေသေစႏိုင္ပါတယ္'' ဟု ဇီ၀အဆိပ္ေဗဒ သုေတသနဌာနခြဲမႇ ေဒါက္တာေသာင္းလႇက ေျပာျပခဲ့သည္။

အဆိုပါ အစာအဆိပ္သင့္မႈကို ျဖစ္ေစသည့္ ပိုးမ်ားကို ၾကက္ႏႇင့္ ၀က္ကင္မ်ားတြင္ စစ္ေဆးေတြ႕ရႇိခဲ့ၿပီး အခ်ဳိ႕၀က္သားကင္မ်ားတြင္ Verotoxcin V1,V2 ႏႇစ္မ်ဳိးလံုး ပါ၀င္ေနေၾကာင္းႏႇင့္ ယင္းပိုးပါ၀င္သည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးမိပါက ပ်ဳိ႕ျခင္း၊ အန္ျခင္း၊ အလြန္အမင္း ဗိုက္ရစ္နာျခင္း၊ ၀မ္းသြားျခင္းကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေၾကာင္းလည္း သိရသည္။

Eleven Media Group

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...