ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အဝလြန္သူ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁ဝ ကီလုိႏွင့္ အထက္ ေလ်ာ့က်ပါက ဆုေငြ ခ်ီးျမႇင့္မည္

Friday, 28 June 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အဝလြန္သူ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁ဝ ကီလုိႏွင့္ အထက္ ေလ်ာ့က်ပါက ဆုေငြ ခ်ီးျမႇင့္မည္


Photo: ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ အဝလြန္သူ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ၁ဝ ကီလုိႏွင့္ အထက္ ေလ်ာ့က်ပါက ဆုေငြ ခ်ီးျမႇင့္မည္
Friday, June 28, 2013

ထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အဝလြန္သူ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Fit and Firm အစီ အစဥ္ တစ္ခုကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ႏွစ္လၾကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထုိင္မ်ားသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားသည္ အစာေခ်ဖ်က္မႈ အားနည္းျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းျခင္းေၾကာင့္ အဆီပုိမ်ား စုလာၿပီး ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Fit and Firm အစီအစဥ္၌ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆ဝ နီးပါး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေပါ့ပ္ေတး သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူ အရာခံဗုိလ္ နီတက္စ္ ဆုိင္ဆာရတ္က ၎၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္သည္ ၃ဝ၄ ေပါင္ရွိရာမွ ယခုအခါ ၆ ကီလုိေလ်ာ့က်ခဲ့ ၿပီး ၎၏ ခါးအတုိင္းအတာမွာ ၃ လက္မ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ နီတက္စ္က ၎သည္ လမ္းအလယ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကိုယ္ခႏၶာ အလြန္ဝသည့္ အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ ကား၏ ေဘးမွန္မ်ားျဖင့္ ထိခိုက္မိေၾကာင္း၊ ဝလြန္းသည့္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ ရာတြင္ အခက္ အခဲရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ Fit and Firm အစီအစဥ္၌ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ပထမ သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္တြင္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား က်င့္ရၿပီး ေအ႐ုိးဗစ္ ကခုန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ အလြန္ႏွစ္သက္သည့္ ထမင္းႏွင့္ အေၾကာ္အေလွာ္၊ ဟင္းမ်ားအစား အဆီခ်သည့္ အေနျဖင့္ သစ္သီးႏွင့္ စြပ္ျပဳတ္ကုိသာ စားသုံးခဲ့ေၾကာင္း နီတက္စ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

Fit and Firm အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁ဝ ကီလုိႏွင့္အထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်သူမ်ားအား အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ အျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆ဝ စီ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမဝတီ
ထုိင္းႏုိင္ငံ ဗန္ေကာက္ၿမိဳ႕တြင္ အဝလြန္သူ ယာဥ္ထိန္း ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်ေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Fit and Firm အစီ အစဥ္ တစ္ခုကုိ အာဏာပုိင္မ်ားက ႏွစ္လၾကာ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အထုိင္မ်ားသည့္ ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားသည္ အစာေခ်ဖ်က္မႈ အားနည္းျခင္း ႏွင့္ ကုိယ္လက္ လႈပ္ရွားမႈ နည္းျခင္းေၾကာင့္ အဆီပုိမ်ား စုလာၿပီး ၎တုိ႔၏ က်န္းမာေရး အေျခအေနမွာ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ အေျခအေန ျဖစ္လာခဲ့သည္။

Fit and Firm အစီအစဥ္၌ ကိုယ္အေလးခ်ိန္မ်ားသူ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ ၆ဝ နီးပါး ပါဝင္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံ၏ ေက်ာ္ၾကားေသာ ေပါ့ပ္ေတး သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆုိင္ဆုိင္ ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္သူ အရာခံဗုိလ္ နီတက္စ္ ဆုိင္ဆာရတ္က ၎၏ ကုိယ္အေလးခ်ိန္သည္ ၃ဝ၄ ေပါင္ရွိရာမွ ယခုအခါ ၆ ကီလုိေလ်ာ့က်ခဲ့ ၿပီး ၎၏ ခါးအတုိင္းအတာမွာ ၃ လက္မ ေလ်ာ့က်ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ သည္။ နီတက္စ္က ၎သည္ လမ္းအလယ္၌ တာဝန္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကိုယ္ခႏၶာ အလြန္ဝသည့္ အတြက္ တစ္ခါတစ္ရံ ကား၏ ေဘးမွန္မ်ားျဖင့္ ထိခိုက္မိေၾကာင္း၊ ဝလြန္းသည့္ အတြက္ အလုပ္လုပ္ ရာတြင္ အခက္ အခဲရွိေၾကာင္း ဆုိသည္။ Fit and Firm အစီအစဥ္၌ ပါဝင္သူမ်ားသည္ ပထမ သီတင္းပတ္ ႏွစ္ပတ္တြင္ ေယာဂက်င့္စဥ္မ်ား က်င့္ရၿပီး ေအ႐ုိးဗစ္ ကခုန္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရေၾကာင္း၊ အလြန္ႏွစ္သက္သည့္ ထမင္းႏွင့္ အေၾကာ္အေလွာ္၊ ဟင္းမ်ားအစား အဆီခ်သည့္ အေနျဖင့္ သစ္သီးႏွင့္ စြပ္ျပဳတ္ကုိသာ စားသုံးခဲ့ေၾကာင္း နီတက္စ္က ထပ္ေလာင္း ေျပာၾကားသည္။

Fit and Firm အစီအစဥ္ ၿပီးဆုံးသည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁ဝ ကီလုိႏွင့္အထက္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်သူမ်ားအား အေကာင္းဆုံး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္သူ အျဖစ္ အာဏာပိုင္မ်ားက အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၁၆ဝ စီ ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမဝတီ

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...