ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: စည္ပင္သက္တမ္းတိုးမေပး၍ ေရခဲကမၻာပိတ္မည္

Friday, 28 June 2013

စည္ပင္သက္တမ္းတိုးမေပး၍ ေရခဲကမၻာပိတ္မည္


Photo: စည္ပင္သက္တမ္းတိုးမေပး၍ ေရခဲကမၻာပိတ္မည္
Friday, June 28, 2013

ေျမငွားသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေျခာက္လ ထိသာခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီး အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ အတြင္းရွိ ေရခဲကမၻာ (ေငြႏွင္းကမၻာ)ကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ထပ္မံသက္တမ္း မတိုးေပးသျဖင့္ ဇြန္လကုန္တြင္ ပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

က်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ အကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ ထားေသာ ေရခဲကမၻာ(ေငြႏွင္းကမၻာ) ကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ အခမဲ့လဲႊေျပာင္း ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ အကူအညီလည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပန္းၿခံမ်ားအပါအဝင္ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ အင္းလ်ားကန္ ေဘးပတ္လည္ရွိ ဧရိယာ မ်ားကို အစိမ္းေရာင္ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သျဖင့္ အေဆာက္အအုံအသစ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္သြားရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးေနဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
"ေဆာက္ၿပီးသား အေဆာက္အအုံ ေတြကို ဖ်က္ဖို႔မရွိပါဘူး"ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ဆဲလ္ဆီးယပ္ အႏုတ္ ၅ ဒီဂရီ မွ ၁၀ အထိေအးျမေသာ ကမၻာ႔ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းတန္း အရသာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခံစားႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ပထမဆုံး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဝန္ထမ္း ၅၅ ဦးခန္႔ အလုပ္ခန္႔ထားသည္။

ယခုလ က်န္ရွိရက္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခမဲ့ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူႀကီးဝင္ေၾကး ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ကေလး ၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ခိုင္က ဆိုသည္။ 

The Voice Weekly
ေျမငွားသက္တမ္း တစ္ႏွစ္ေျခာက္လ ထိသာခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ကန္ေတာ္ႀကီး အမ်ဳိးသားဥယ်ာဥ္ အတြင္းရွိ ေရခဲကမၻာ (ေငြႏွင္းကမၻာ)ကို ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက ထပ္မံသက္တမ္း မတိုးေပးသျဖင့္ ဇြန္လကုန္တြင္ ပိတ္သိမ္းမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္း ဒါ႐ိုက္တာ ဦးေက်ာ္ခိုင္က ေျပာၾကားသည္။

က်ပ္သိန္းေပါင္းတစ္ေသာင္း ေျခာက္ေထာင္ အကုန္အက်ခံေဆာက္လုပ္ ထားေသာ ေရခဲကမၻာ(ေငြႏွင္းကမၻာ) ကို စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီက ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္လိုလွ်င္ အခမဲ့လဲႊေျပာင္း ေပးမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ အကူအညီလည္း ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၄င္းကဆိုသည္။

ရန္ကုန္ၿမဳိ႕တြင္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပန္းၿခံမ်ားအပါအဝင္ ကန္ေတာ္ႀကီး၊ အင္းလ်ားကန္ ေဘးပတ္လည္ရွိ ဧရိယာ မ်ားကို အစိမ္းေရာင္ဧရိယာအျဖစ္ သတ္မွတ္လိုက္သျဖင့္ အေဆာက္အအုံအသစ္မ်ား ထပ္မံေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ကန္႔သတ္သြားရန္ ရန္ကုန္တိုင္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထံ တင္ျပထားေၾကာင္း ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီက အင္ဂ်င္နီယာဌာန (အေဆာက္အအုံ) လက္ေထာက္ဌာနမွဴး ဦးေနဝင္းက ေျပာၾကားသည္။
"ေဆာက္ၿပီးသား အေဆာက္အအုံ ေတြကို ဖ်က္ဖို႔မရွိပါဘူး"ဟု ၄င္းကဆိုသည္။

ဆဲလ္ဆီးယပ္ အႏုတ္ ၅ ဒီဂရီ မွ ၁၀ အထိေအးျမေသာ ကမၻာ႔ေျမာက္ဝင္႐ိုးစြန္းတန္း အရသာကို ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ခံစားႏိုင္ရန္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ေဖေဖာ္ဝါရီလက ပထမဆုံး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိ ဝန္ထမ္း ၅၅ ဦးခန္႔ အလုပ္ခန္႔ထားသည္။

ယခုလ က်န္ရွိရက္မ်ားအတြင္း ေက်ာင္းသားမ်ားကို အခမဲ့ ျပသသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူႀကီးဝင္ေၾကး ၁၀၀၀ က်ပ္၊ ကေလး ၅၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ျပသမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္ခိုင္က ဆိုသည္။

The Voice Weekly

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...