ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အပိ်ဳစင္ဘ၀ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္းဘရာဇီးမိန္းကေလး အပိ်ဳစင္ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေနေသး

Sunday, 28 July 2013

အပိ်ဳစင္ဘ၀ကို ေရာင္းခ်ခဲ့ေသာ္လည္းဘရာဇီးမိန္းကေလး အပိ်ဳစင္ဘ၀ကို ပိုင္ဆိုင္ေနေသးNo comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...