ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လားရႈိးၿမိဳ႕ရွိသံုးဘီးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိေန

Friday, 19 July 2013

လားရႈိးၿမိဳ႕ရွိသံုးဘီးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိေန


Photo: လားရႈိးၿမိဳ႕ရွိသံုးဘီးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္မႈမ်ားရွိေန
Friday, July 19, 2013

လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနရာအခ်ဳိ႕ရွိ သံုးဘီးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ေလာင္းကစားမ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္လ်ွက္ ရွိလာၾကေသာေၾကာင့္ မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေသာ အေနျဖင့္ သတိေပး အေရးယူရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရသူ အမ်ားစုက ေျပာၾကသည္။

“ဒီအေနအထားေတြက ၿမိဳ႕ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာဘဲဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း ဒါမ်ိဳးႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာေလာက္ကို ေတြ႔ဘူးေနတာ။ ဒါကိုတာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြေသခ်ာ အေရးယူဖို႔ေတာ့လိုမယ္။ လူေတြက တိုင္ၾကားဖ႔ို ဆိုတာကလည္း ဘယ္ေလာက္ထိ တုိင္ၾကားမွာလည္းဗ်ာ။ ေနရာတိုင္း တိုင္ေနရရင္လည္း မဟုတ္ေသးဘူဗ်။ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ရဲ႕ အလားအလာ မေကာင္းဘူး”ဟု ေလာင္းကစား ပေပ်ာက္လိုသူၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။       

ယင္းသို႔ ေလာင္းကစားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ နံနက္မွစ၍ တေနကုန္အထိ ေလာင္းကစား လုပ္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ညမိုးခ်ဳပ္သည့္ အခ်ိန္ထိပင္ သံုးဘီးမီးထြန္းကာ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ၾကေႀကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ၿမိဳ႕ျပင္ကုိ ဆီသြားထည့္တာ အသြားကလည္း ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ရုံနားက လမ္ေဘးမွာ သံုးဘီးတစ္စီး လမ္းမွာထိုးထားၿပီး သုံးဘီးေပၚမွာ လူေတြစုေနတာေတြ႔တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဆီထည့္ၿပီး ျပန္လာေတာ့လည္း အဲ့ဒီနားမွာလူေတြ စုေနတာေတြ႔လို ့ဘာျဖစ္တာလဲ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္တာလားလို႔ ေမးလိုက္မိတာ ဘာယာဥ္တိုက္မႈမွ မျဖစ္ဘူး။ ပြတ္ေနတာဗ် ဒီမွာရႈံးေနရတဲ့အထဲဆိုၿပီး ေျပာတယ္”ဟု ကိုယ္တိုင္ေတြ ့ႀကံဳခဲ့ရသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။    

လာရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ကထိုသို႔သံုးဘီးယာဥ္မ်ားေပၚ၌ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေလာင္းကစားမႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာရႈိးၿမိဳ ့ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

စိုင္းကံသာ(လားရႈိး)

ျမန္မာ့ေခတ္
လားရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ပဋိပကၡျဖစ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေနရာအခ်ဳိ႕ရွိ သံုးဘီးယာဥ္မ်ားေပၚတြင္ ေလာင္းကစားမ်ား ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္လ်ွက္ ရွိလာၾကေသာေၾကာင့္ မႈခင္းႀကိဳတင္ ကာကြယ္ေသာ အေနျဖင့္ သတိေပး အေရးယူရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ရသူ အမ်ားစုက ေျပာၾကသည္။

“ဒီအေနအထားေတြက ၿမိဳ႕ရဲ႕အနာဂတ္အတြက္ ရင္ေလးစရာဘဲဗ်ာ။ က်ေနာ္လည္း ဒါမ်ိဳးႏွစ္ေနရာ သံုးေနရာေလာက္ကို ေတြ႔ဘူးေနတာ။ ဒါကိုတာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြေသခ်ာ အေရးယူဖို႔ေတာ့လိုမယ္။ လူေတြက တိုင္ၾကားဖ႔ို ဆိုတာကလည္း ဘယ္ေလာက္ထိ တုိင္ၾကားမွာလည္းဗ်ာ။ ေနရာတိုင္း တိုင္ေနရရင္လည္း မဟုတ္ေသးဘူဗ်။ ဒီအတိုင္းဆိုရင္ က်ေနာ္တုိ႔ၿမိဳ႕ရဲ႕ အလားအလာ မေကာင္းဘူး”ဟု ေလာင္းကစား ပေပ်ာက္လိုသူၿမိဳ႕ခံ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

ယင္းသို႔ ေလာင္းကစားမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ နံနက္မွစ၍ တေနကုန္အထိ ေလာင္းကစား လုပ္ေလ့ရွိၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ညမိုးခ်ဳပ္သည့္ အခ်ိန္ထိပင္ သံုးဘီးမီးထြန္းကာ ေလာင္းကစား ျပဳလုပ္ၾကေႀကာင္း သိရသည္။

“ကၽြန္ေတာ္က ၿမိဳ႕ျပင္ကုိ ဆီသြားထည့္တာ အသြားကလည္း ေမာ္ေတာ္ပီကယ္ရုံနားက လမ္ေဘးမွာ သံုးဘီးတစ္စီး လမ္းမွာထိုးထားၿပီး သုံးဘီးေပၚမွာ လူေတြစုေနတာေတြ႔တယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ဆီထည့္ၿပီး ျပန္လာေတာ့လည္း အဲ့ဒီနားမွာလူေတြ စုေနတာေတြ႔လို ့ဘာျဖစ္တာလဲ ယာဥ္တိုက္မႈ ျဖစ္တာလားလို႔ ေမးလိုက္မိတာ ဘာယာဥ္တိုက္မႈမွ မျဖစ္ဘူး။ ပြတ္ေနတာဗ် ဒီမွာရႈံးေနရတဲ့အထဲဆိုၿပီး ေျပာတယ္”ဟု ကိုယ္တိုင္ေတြ ့ႀကံဳခဲ့ရသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လာရႈိးၿမိဳ႕တြင္ ယခင္ကထိုသို႔သံုးဘီးယာဥ္မ်ားေပၚ၌ ေပၚေပၚထင္ထင္ ေလာင္းကစားမႈမ်ား မရွိခဲ့ေသာ္လည္း လာရႈိးၿမိဳ ့ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေပၚေပၚထင္ထင္ ျပဳလုပ္လာၾကျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ရွိသူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

စိုင္းကံသာ(လားရႈိး)

ျမန္မာ့ေခတ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...