ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေထာက္ၾကန္႔၌ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ဖမ္းဆီးရမိ

Monday, 16 September 2013

ေထာက္ၾကန္႔၌ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ဖမ္းဆီးရမိ


Photo: ေထာက္ၾကန္႔၌ စိတ္ၾကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပားမ်ား ႏွင့္ လက္နက္ခဲယမ္း ဖမ္းဆီးရမိရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ မူးယစ္အထူး (အဖဲြ႕) မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ၾကန္႔ နယ္ေျမ ရဲစခန္း မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ည ၁၀ နာရီခဲြ ခန္႔က မူးယစ္ေဆး၀ါး သတင္းအရ သက္ေသ မ်ားႏွင့္အတူ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေထာက္ၾကန္႔ ပဲခူးလမ္း ရပ္ကြက္ ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း လမ္း(ခ) ၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း အမွတ္(၁)ရွိ သန္းစုိး ၃၇ ႏွစ္၏ ေနအထမ္ကုိ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြ ခဲ့ၾကသည္။


ထုိသုိ႔ ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ ဘုရားစင္ေပၚ သစ္သားေပါင္ အတြင္း မွ WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၃၃၉၅၆ ျပား ၊ အေလးခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၃၉ ကီလုိဂရမ္ ၊ Austria ႏုိင္ငံလုပ္ အနက္ေရာင္ ပစၥတုိ တစ္လက္ ၊ ၄င္းက်ည္ ၁၁ ေတာင့္ ၊ က်ည္ကတ္ တစ္ခု တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္း ရမိသည္။ အဆုိပါ ပစၥည္း မ်ားမွာ ၄င္းအိမ္၌ လာေရာက္ တည္းခုိသည့္ ဦးႏုိးရယ္ ၃၉ ႏွစ္ ႏွင့္ ေဒၚနန္းမာယာ ၃၉ ႏွစ္တုိ႔၏ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရၿပီး တရားခံ မ်ားအား ေထာက္ၾကန္႔ ရဲစခန္းမွ မယ (ပ) ၁/၂၀၁၃ မူးယစ္ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉(က) / ၂၁ / ၂၂(ခ) ျဖင့္ အမႈျဖင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။
ရန္ကုန္ အေနာက္ပိုင္း ခ႐ိုင္ မူးယစ္အထူး (အဖဲြ႕) မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား ႏွင့္ ေထာက္ၾကန္႔ နယ္ေျမ ရဲစခန္း မွ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ား သည္ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္ ည ၁၀ နာရီခဲြ ခန္႔က မူးယစ္ေဆး၀ါး သတင္းအရ သက္ေသ မ်ားႏွင့္အတူ မဂၤလာဒံု ၿမိဳ႕နယ္ ၊ ေထာက္ၾကန္႔ ပဲခူးလမ္း ရပ္ကြက္ ၊ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း လမ္း(ခ) ၊ ေအာင္မဂၤလာလမ္း အမွတ္(၁)ရွိ သန္းစုိး ၃၇ ႏွစ္၏ ေနအထမ္ကုိ ၀င္ေရာက္ ရွာေဖြ ခဲ့ၾကသည္။


ထုိသုိ႔ ရွာေဖြရာ ေနအိမ္ ဘုရားစင္ေပၚ သစ္သားေပါင္ အတြင္း မွ WY စာတမ္းပါ စိတ္ၾကြ ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ၃၃၉၅၆ ျပား ၊ အေလးခ်ိန္ ၃ ဒသမ ၃၉ ကီလုိဂရမ္ ၊ Austria ႏုိင္ငံလုပ္ အနက္ေရာင္ ပစၥတုိ တစ္လက္ ၊ ၄င္းက်ည္ ၁၁ ေတာင့္ ၊ က်ည္ကတ္ တစ္ခု တုိ႔ကုိ ေတြ႕ရွိ သိမ္းဆည္း ရမိသည္။ အဆုိပါ ပစၥည္း မ်ားမွာ ၄င္းအိမ္၌ လာေရာက္ တည္းခုိသည့္ ဦးႏုိးရယ္ ၃၉ ႏွစ္ ႏွင့္ ေဒၚနန္းမာယာ ၃၉ ႏွစ္တုိ႔၏ ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ေဆး ေတြ႕ရွိရၿပီး တရားခံ မ်ားအား ေထာက္ၾကန္႔ ရဲစခန္းမွ မယ (ပ) ၁/၂၀၁၃ မူးယစ္ ပုဒ္မ ၁၅/ ၁၉(က) / ၂၁ / ၂၂(ခ) ျဖင့္ အမႈျဖင့္ အေရးယူ ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...