ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: အိပ္ခ်ိန္ ေပးတဲ့ ေက်ာင္း

Monday, 16 September 2013

အိပ္ခ်ိန္ ေပးတဲ့ ေက်ာင္း


Photo: အိပ္ခ်ိန္ ေပးတဲ့ ေက်ာင္း 


တရုတ္ျပည္က မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ခုမွာပါ။ အိပ္ေရးမဝတဲ့ ကေလးအေရ အတြက္ မ်ားေနတာေၾကာင့္ အားလံုးကို အိပ္ခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ေပးျပီး အိပ္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

တရုတ္ျပည္မွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္က မူလတန္း ဆရာမေတြမွာ လည္း ယခုလိုမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝလို႔ အိပ္ေနတဲ့ ကေလး ေတြကို မႏိုးပဲ ေပးအိပ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း အိပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ 

ပညာသင္ၾကားရံုသာမက၊ သားသမီးလို ေႏြးေထြးမွု ေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာမ်ားဟာ ႏိုင္ငံ တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

.
Aung Kham ( International news for myanmar )
တရုတ္ျပည္က မူလတန္းေက်ာင္း တစ္ခုမွာပါ။ အိပ္ေရးမဝတဲ့ ကေလးအေရ အတြက္ မ်ားေနတာေၾကာင့္ အားလံုးကို အိပ္ခ်ိန္ မိနစ္ ၂၀ ေပးျပီး အိပ္ေစတာ ျဖစ္ပါတယ္။

တရုတ္ျပည္မွာမွ မဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာျပည္က မူလတန္း ဆရာမေတြမွာ လည္း ယခုလိုမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ အိပ္ေရးမဝလို႔ အိပ္ေနတဲ့ ကေလး ေတြကို မႏိုးပဲ ေပးအိပ္တာမ်ိဳးေတြ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္လည္း အိပ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ပညာသင္ၾကားရံုသာမက၊ သားသမီးလို ေႏြးေထြးမွု ေပးႏိုင္တဲ့ ဆရာမ်ားဟာ ႏိုင္ငံ တိုင္း၊ ေနရာတိုင္းမွာ ရွိေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

.
Aung Kham ( International news for myanmar )

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...