ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 Final

Sunday, 15 September 2013

Malwarebytes Anti-Malware 1.75.0.1300 Final

Internet သံုးတဲ့ Computer တိုင္းေဆာင္ထားသင့္တဲ့ Antivirus ေလးပါ Malware virus
မ်ားအတြက္အေကာင္းဆံုး Antivirus ေလးပါ၊ Malware အျပင္Trojans, spyware, adware
 ႏွင့္ rootkits မ်ားပါဖယ္ရွားေပးမွာပါ။လိုအပ္မဲ့မိတ္ေဆြ မ်ားအတြက္ Latest Version
ပါ Full version အတြက္ Keygen ပါထဲ့ေပးထားပါတယ္။

Size ~ 9.9 MB


download here!

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...