ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ကမၻာ့ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး ေလယာဥ္ကြင္း (၁၀) ကြင္း(vedio)ဖိုင္

Sunday, 15 September 2013

ကမၻာ့ အႏၱရာယ္အမ်ားဆံုး ေလယာဥ္ကြင္း (၁၀) ကြင္း(vedio)ဖိုင္

၁။  ။ LUKLA (နီေပါ)......  ေလယာဥ္ေၿပးလမ္းတိုၿခင္း၊လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္အနည္းငယ္ခန္႔မွစၿပီး
ကြန္ကရစ္ခင္းလမ္းအၿဖစ္ ၿပဳၿပင္ၿခင္း၊ ေတာင္ကမ္းပါးႀကားတြင္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး လူေနအိမ္မ်ားႏွင့္ နီးကပ္ ေသာေႀကာင့္ အႏၱရာယ္မ်ားၿခင္း။
၂။  ။ TONCONTIN (ဟြန္းဒူးရပ္) ...... ေလယာဥ္ ေၿပးလမ္းကို ဆင္းသက္ဖို႔ အႏၱရာယ္မ်ား ၿပီး ေလယာဥ္ေၿပးလမ္း တိုၿခင္း။

၃။  ။St BARTS (ၿပင္သစ္)...... ေၿပးလမ္း အရမ္းနိမ့္ၿပီး ေတာင္တန္းေတြႀကားမွာတည္ေဆာက္ထားၿခင္း။
ေလယာဥ္ေၿပးလမ္းအဆံုးတြင္ ပင္လယ္ရွိေသာေႀကာင့္ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ပင္လယ္ထဲ ထုိးက်ႏိုင္ၿခင္း။
၄။  ။ St MAARTEN ..... ေၿပးလမ္းတိုၿခင္း၊ပင္လယ္ကမ္းေၿခႏွင့္ နီးေသာေႀကာင့္ လူအမ်ား အနားယူ၊အပန္းေၿဖသည့္အခ်ိန္ ေလယာဥ္ဆင္းသက္ရာတြင္ အလြန္ အႏၱရာယ္မ်ားၿခင္း။
၅။  ။GIBRALTAR (ၿဗိတိန္ အပိုင္လို႔ေတာ့ ထင္သည္)...... ေၿပးလမ္းတိုၿခင္း၊ ဂ်ီဘေရာ့တာ ေက်ာက္ေဆာင္ႀကီး နံေဘးရွိ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ၿခင္း၊ေၿပးလမ္းအား အေ၀းေၿပး လမ္းမႀကီးကိုၿဖတ္လ်က္
 ေဆာက္လုပ္ထားၿခင္း။
၆။  ။ KAI TAK (ေဟာင္ေကာင္)..... ေလယာဥ္ကြင္း အနီးတ၀ိုက္တြင္ အေဆာက္အအံု အၿမင့္မ်ားေဆာက္လုပ္ထားၿခင္း၊
ပင္လယ္ဆိ္ပ္ကမ္းႏွင့္ နီးၿခင္း။
၇။  ။ COURCHEVEL (ၿပင္သစ္).... ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အထက္ အေတာ္ၿမင့္ၿမင့္တြင္ရွိေသာေႀကာင့္ ဆီးႏွင္းမ်ား အၿမဲ ဖံုးလႊမ္းေနၿခင္း၊ ဆီးႏွင္းမ်ားေႀကာင့္ ေလယာဥ္ေၿပးလမ္းေခ်ာ္ႏို္င္ၿခင္း ၊ ေၿပးလမ္းအဆံုးတြင္ လွ်ိဳေၿမွာင္ရွိေသာေႀကာင့္ အခန္႔မသင့္လွ်င္ ေခ်ာက္ထဲ ၿပဳတ္က်ႏို္င္ၿခင္း။
၈။  ။ EAGLE VAIL (အေမရိကန္) ..... ေတာင္တန္းမ်ားႀကားတြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿခင္း၊ ပင္လယ္ေရမ်က္ႏွာၿပင္ အေတာ္ၿမင့္ၿမင့္တြင္ ေဆာက္လုပ္ထားၿခင္းေႀကာင့္ ဆီးႏွင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး ေလယာဥ္ အဆင္း/အတက္ ၿပဳလုပ္ရာတြင္ အႏၱရာယ္မ်ားၿခင္း။
၉။  ။ MADEIRA (ေပၚတူဂီ).... ေလယာဥ္ေၿပးလမ္းေအာက္တြင္ ဆိုင္ခန္းမ်ား ၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား ၊ အမ်ားၿပည္သူ ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ ေနရာမ်ား၊ ကားပါကင္မ်ား တည္ရွိေသာေႀကာင့္ ေလယာဥ္ဆင္းသက္ရာတြင္ သတိရွိစြာ ဆင္းသက္မွဳၿပဳလုပ္ရၿခင္း။
၁၀။  ။ SAN DIEGO (ဘရာဇီး) .... ေလယာဥ္အတက္/အဆင္းမ်ားေသာေႀကာင့္ ပါကင္ထိုးရာတြင္ အခက္အခဲၿဖစ္ၿခင္း။ အေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္ နီးကပ္စြာတည္ရွိၿခင္း။

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...