ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: လျပည့္ေန႔က မဲဇလီဖူးတက္ခူးသူ လူ ၂ ေယာက္ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး

Monday, 18 November 2013

လျပည့္ေန႔က မဲဇလီဖူးတက္ခူးသူ လူ ၂ ေယာက္ဓာတ္လိုက္ေသဆံုး၁၇.၁၁.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ၁၀၂၀ အခ်ိန္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၁၀/ေတာင္(၁၄)ရပ္ကြက္၊ တမာလမ္းေန မ်ိဳးမင္းသိန္း (ဘ)ဦးေမာင္သိန္းသည္ သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ ၄/ေတာင္ရပ္ကြက္၊ ရႈခင္းသာၿမိဳ႕ပတ္ လမ္းမႀကီးေဘး မယ္ဇလီပင္ေပၚသို႔ မယ္ဇလီဖူးခူးရန္တက္ေရာက္စဥ္ သာေကတဓါတ္အားေပးစက္ရုံမွ သီတာဓါတ္အားခြဲရုံသို႔သြယ္တန္းထားေသာ 66 KV ဓါတ္အားႀကိဳးမွ
ဓါတ္လိုက္ၿပီး မယ္ဇလီပင္ ေပၚတြင္ ခ်ိတ္တြယ္ေသဆုံးေနသျဖင့္ သာေကတၿမိဳ႕မရဲစခန္းေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၅/၂၀၁၃ ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွပါသည္။

အလားတူ ၁၂၀၀ အခ်ိန္တြင္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္၊ စက္မႈဇုံ(၂)ေန ေအာင္သူထြန္း(ဘ)ဦးလွစိုးသည္ စက္မႈဇံု(၂)၊ ဦးေအာင္သူလမ္းႏွင့္ဦးမိုးလမ္းေထာင့္ရိွ မယ္ဇလီပင္ေပၚသို႔
မယ္ဇလီဖူးတက္ခူးစဥ္ 11 KV ဓါတ္အားႀကိဳးကို ကိုင္ဆြဲမိကာ
မယ္ဇလီပင္ေပၚတြင္ ဓါတ္လိုက္ေသဆုံးေနသျဖင့္ လိႈင္သာယာၿမိဳ႕မ ရဲစခန္းေသမႈေသခင္းအမွတ္စဥ္ ၇၅/၂၀၁၃ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သတင္းရရိွပါသည္။

By Yangon Police

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...