ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ျပႆနာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ ပီနန္းေဒသမ်ားကို အဖမ္းဆီးစတင္

Sunday, 29 June 2014

ျပႆနာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ ပီနန္းေဒသမ်ားကို အဖမ္းဆီးစတင္


Photo: ျပႆနာ ျဖစ္ပြားမႈမ်ားေသာ ပီနန္းေဒသမ်ားကို အဖမ္းဆီးစတင္
****************************************************************

သတင္း 
မေလးရွား (28.6.2014)

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေၾကာင့္ မႈခင္းျဖစ္ပြားေသာ ပီနန္းရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕ကို မေန႕ကစတင္ၿပီး ေအာ္ပရာစီ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မေလးရွားသတင္းဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ယေန႕ ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

ပီနန္း ၊ ဘက္တာေဝါ့ (BM) ေနရာ အခ်ဳိ႕ကို ေအာ္ပရာစီဖမ္းစီးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားခဲ့ၿပီး တစ္ရက္တည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရားမဝင္ေနထိုင္သူ 22 ဦး ႏွင့္ ရက္သားကေလးအပါအဝင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသား 5 ဦး စုစုေပါင္း 27 ဦး ကိုဖမ္းဆီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္ ပီနန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 2 ဦး သတ္ခံခဲ့ရၿပီး တစ္ဦး အေရးေပၚကုသေနရေၾကာင္းသိရသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္စံုစမ္းေသာအခါ အသတ္ခံရသူ 2 ဦးလံုး တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ထို လူသတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဖမ္းဆီးခံရေနရသူမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္က်င္မွ ျမန္မာတရားမဝင္အလုပ္သမား ႏွင့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားကိုခန္႕အပ္ေသာ အလုပ္ရွင္ ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိပါ  ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္းကိုလည္းသြားေရာက္ခဲ့ သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခု Kampung Bagan Lebai Tahir ဖမ္းဆီးမႈတြင္ ထိုအရပ္မွ ေနထိုင္သူမ်ား၏ တိုင္တန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရေၾကာင္း ၊ တိုင္တန္းသူမ်ား မွ ထိုသူတို႕ေဒသတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္သမား ႏွင့္ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိတိုင္တန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ဖမ္းဆီးသူအရာရွိ Hasbullah က သတင္းဌာနမ်ားသို႕ရွင္းျပသြားခဲ့သည္ ။

အရာရွိက သံသယရွိသူ 111 ဦး ဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း ၊ ထိုထဲမွ 27 ဦးသာ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ၊ ဖမ္းဆီးသူ အင္အား 149 ဦးျဖင့္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ နံနက္ 2 နာရီတြင္စတင္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ပုန္းေအာင္းရန္ၾကိဳးစားေၾကာင္း ႏွင့္ ခုတင္ေအာက္အထိရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲရေၾကာင္းကိုလည္း ENFORCEMENT အရာရွိက သတင္းဌာနသို႕ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ ။

.
ပီနန္း - Butterworth တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က ျမန္မာ 2 ဦး အား အုပ္စုဖြဲ႕ ရန္ရွာ မႈ႕ေၾကာင့္ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္ ရရွိမႈ ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက KEDAH တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာေသာ ျမန္မာတစ္ဦးအား ေရွ႕မွ ဓားျဖင့္ ရန္ျပဳမႈေၾကာင့္ လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာရကာ ေနရတြင္ပင္ေသဆံုးေၾကာင္း မေလးႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းမ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပထားသည္ ။ ထိုမႈခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစြာအဖမ္းခံထားရေၾကာင္း ကို ပီနန္းရွိ ျမန္မာအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္ ။

ဆက္လက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ သိသင့္သည္မ်ားရွိပါက မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား facebook မွဆက္လက္တင္ဆက္ေပးပါမည္ ။

Ref : The Star , New Straight Time , 
Photo Thestar သတင္းဌာန

ဘာသာျပန္ : မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား facebook
www.facebook.com/mmrinmy
သတင္း
မေလးရွား (28.6.2014)

ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားေၾကာင့္ မႈခင္းျဖစ္ပြားေသာ ပီနန္းရွိ ေဒသအခ်ဳိ႕ကို မေန႕ကစတင္ၿပီး ေအာ္ပရာစီ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း မေလးရွားသတင္းဌာနအခ်ဳိ႕တြင္ ယေန႕ ေၾကာ္ျငာသြားခဲ့သည္ ။

ပီနန္း ၊ ဘက္တာေဝါ့ (BM) ေနရာ အခ်ဳိ႕ကို ေအာ္ပရာစီဖမ္းစီးမႈမ်ားျပဳလုပ္သြားခဲ့ၿပီး တစ္ရက္တည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသား တရားမဝင္ေနထိုင္သူ 22 ဦး ႏွင့္ ရက္သားကေလးအပါအဝင္ အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံသား 5 ဦး စုစုေပါင္း 27 ဦး ကိုဖမ္းဆီးၿပီးျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။

လြန္ခဲ့ေသာ ရက္အနည္းငယ္အတြင္ ပီနန္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသား 2 ဦး သတ္ခံခဲ့ရၿပီး တစ္ဦး အေရးေပၚကုသေနရေၾကာင္းသိရသည္ ။

ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သြားေရာက္စံုစမ္းေသာအခါ အသတ္ခံရသူ 2 ဦးလံုး တရားမဝင္ေနထိုင္သူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ထို လူသတ္မႈမ်ားေၾကာင့္ဖမ္းဆီးခံရေနရသူမ်ားတြင္ ပတ္ဝန္က်င္မွ ျမန္မာတရားမဝင္အလုပ္သမား ႏွင့္ တရားမဝင္အလုပ္သမားမ်ားကိုခန္႕အပ္ေသာ အလုပ္ရွင္ ၊ မန္ေနဂ်ာမ်ားကုိပါ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္းကိုလည္းသြားေရာက္ခဲ့ သူမ်ားထံမွ သိရသည္။

ယခု Kampung Bagan Lebai Tahir ဖမ္းဆီးမႈတြင္ ထိုအရပ္မွ ေနထိုင္သူမ်ား၏ တိုင္တန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ဖမ္းဆီးရေၾကာင္း ၊ တိုင္တန္းသူမ်ား မွ ထိုသူတို႕ေဒသတြင္ တရားမဝင္ အလုပ္သမား ႏွင့္ မ်က္ႏွာစိမ္းမ်ား မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႕ရွိတိုင္တန္းရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း ဖမ္းဆီးသူအရာရွိ Hasbullah က သတင္းဌာနမ်ားသို႕ရွင္းျပသြားခဲ့သည္ ။

အရာရွိက သံသယရွိသူ 111 ဦး ဖမ္းဆီးမိေၾကာင္း ၊ ထိုထဲမွ 27 ဦးသာ ဖမ္းဆီးထားေၾကာင္း ၊ ဖမ္းဆီးသူ အင္အား 149 ဦးျဖင့္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၊ နံနက္ 2 နာရီတြင္စတင္ဖမ္းဆီးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းသိရသည္ ။ ဖမ္းဆီးမႈတြင္ အခ်ဳိ႕မွာ ပုန္းေအာင္းရန္ၾကိဳးစားေၾကာင္း ႏွင့္ ခုတင္ေအာက္အထိရွာေဖြဖမ္းဆီးခဲရေၾကာင္းကိုလည္း ENFORCEMENT အရာရွိက သတင္းဌာနသို႕ေျပာၾကားသြားခဲ့သည္ ။

.
ပီနန္း - Butterworth တြင္ လြန္ခဲ့ေသာ အပတ္က ျမန္မာ 2 ဦး အား အုပ္စုဖြဲ႕ ရန္ရွာ မႈ႕ေၾကာင့္ တစ္ဦးေသဆံုးၿပီး တစ္ဦး ဒဏ္ရာျပင္းထန္ ရရွိမႈ ႏွင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ရက္ပိုင္းက KEDAH တြင္ ဆိုင္ကယ္စီးနင္းလာေသာ ျမန္မာတစ္ဦးအား ေရွ႕မွ ဓားျဖင့္ ရန္ျပဳမႈေၾကာင့္ လည္ပင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာရကာ ေနရတြင္ပင္ေသဆံုးေၾကာင္း မေလးႏိုင္ငံထုတ္ သတင္းမ်ားတြင္ ဆက္တိုက္ေဖာ္ျပထားသည္ ။ ထိုမႈခင္းမ်ားေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားစြာအဖမ္းခံထားရေၾကာင္း ကို ပီနန္းရွိ ျမန္မာအေရးေဆာင္ရြက္ေနသူမ်ားထံမွ သတင္းရရွိသည္ ။

ဆက္လက္ ထူးျခားျဖစ္စဥ္မ်ား ႏွင့္ သိသင့္သည္မ်ားရွိပါက မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား facebook မွဆက္လက္တင္ဆက္ေပးပါမည္ ။

Ref : The Star , New Straight Time ,
Photo Thestar သတင္းဌာန

ဘာသာျပန္ : မေလးရွားေရာက္ျမန္မာမ်ား facebook
www.facebook.com/mmrinmy

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...