ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သိန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဟုိင္းဘရစ္ကား

Sunday, 27 January 2013

သိန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဟုိင္းဘရစ္ကား


Photo: သိန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္သံုး ဟုိင္းဘရစ္ကား

ဥေရာပ- ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံက ကုမၼဏီတစ္ခုက တီထြင္ဖန္တီးလို္က္တဲ့ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ ဝန္းက်င္ ဆုိေတာ့ ျမန္မာေငြနဲ႔ တြက္ရင္ သိန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္ပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ တကယ္ လိုခ်င္လို႔ မွာမယ္ဆုိရင္ သံုးေလဆ မကပဲ တက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

သံုးေယာက္စီးကား ျဖစ္ပါတယ္။ ကားရဲ ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကလည္း ထူးကို ထူးျခားပါတယ္။ အလယ္တည့္တည့္မွာ ဒရိုင္ဘာေမာင္းျပီး ေဘးႏွစ္ ဘက္မွာ ခရီးသည္လို္က္ပါႏိုုင္ပါတယ္။ ဂက္စ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွစ္မ်ိဳး အသံုးျပဳတဲ့ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဂက္စ္နဲ႔ဆုိရင္ တစ္ဂါလံကို မိုင္ ၁၀၀ ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ ေျပးႏွုန္းကေတာ့ တစ္နာရီ ၈၉ မိုင္အထိ ရွိပါတယ္။ သာမန္ ကားတစ္စီးလိုပါပဲ။ ျမိဳ ႔တြင္းသံုးမယ္ဆုိရင္ ပုိသင့္ေတာ္ မယ့္ကား ျဖစ္ပါတယ္။

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို ဆုပ္ယူျပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမယ္။ ျပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီမွာ Store လုပ္ျပီး ေမာ္တာကို လည္ပတ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီရွားမယ့္ အနာဂတ္ ကမၻာမွာ အသံုးျပဳဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားကို Antro Solo လို႔အမည္ ေပးထားျပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techgadgets
Aung Kham (TSJ team)ဥေရာပ- ဟန္ေဂရီႏိုင္ငံက ကုမၼဏီတစ္ခုက တီထြင္ဖန္တီးလို္က္တဲ့ ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ေစ်းႏွုန္းက အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၈၀၀၀ ဝန္းက်င္ ဆုိေတာ့ ျမန္မာေငြနဲ႔ တြက္ရင္ သိန္း ၁၅၀ ဝန္းက်င္ပါပဲ။ သုိ႔ေပမယ့္ တကယ္ လိုခ်င္လို႔ မွာမယ္ဆုိရင္ သံုးေလဆ မကပဲ တက္သြားႏိုင္ပါတယ္။

သံုးေယာက္စီးကား ျဖစ္ပါတယ္။ ကားရဲ ႔ ဖြဲ႔စည္းတည္ေဆာက္ပံုကလည္း ထူးကို ထူးျခားပါတယ္။ အလယ္တည့္တည့္မွာ ဒရိုင္ဘာေမာင္းျပီး ေဘးႏွစ္ ဘက္မွာ ခရီးသည္လို္က္ပါႏိုုင္ပါတယ္။ ဂက္စ္နဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ႏွစ္မ်ိဳး အသံုးျပဳတဲ့ကား ျဖစ္ပါတယ္။ ဂက္စ္နဲ႔ဆုိရင္ တစ္ဂါလံကို မိုင္ ၁၀၀ ေမာင္းႏွင္ ႏိုင္ပါတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ ေျပးႏွုန္းကေတာ့ တစ္နာရီ ၈၉ မိုင္အထိ ရွိပါတယ္။ သာမန္ ကားတစ္စီးလိုပါပဲ။ ျမိဳ ႔တြင္းသံုးမယ္ဆုိရင္ ပုိသင့္ေတာ္ မယ့္ကား ျဖစ္ပါတယ္။

ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ကို ဆုပ္ယူျပီး လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲမယ္။ ျပီးေတာ့ လွ်ပ္စစ္ဘက္ထရီမွာ Store လုပ္ျပီး ေမာ္တာကို လည္ပတ္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီရွားမယ့္ အနာဂတ္ ကမၻာမွာ အသံုးျပဳဖို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကားကို Antro Solo လို႔အမည္ ေပးထားျပီး ယခုႏွစ္အတြင္း ထြက္ရွိႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးပမ္းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: techgadgets
Aung Kham (TSJ team)

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...