ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို လူကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႕အား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး

Sunday, 27 January 2013

ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို လူကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႕အား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး


Photo: ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး မ်ားကို လူကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႕အား တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕ဖမ္းဆီး 

 တ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လူေမွာင္ခုိ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
အဆုိပါ လူကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ မီဒီယာ တစ္ခုက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကင္ဂ်ဳံအီ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေျမာက္ကိုရီးယား- တ႐ုတ္ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမာက္ ကိုရီး ယား ျပည္ေျပး မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသူ ပြဲစားမ်ားကို စတင္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား လူမ်ဳိးစု အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ က်ီလင္ျပည္နယ္ ယမ္က်ီ ေဒသရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ သည္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံသား ေလး ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေဟးလံုက်န္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အျခား ေဒသမ်ား သို႔ ေရာင္းခ်ခံခဲ့ ရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး ၁၂ ဦးကို ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အား ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ လူကုန္ကူး ခံရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး ၂ဝ ဦးသည္ အသက္ ၂ဝ မွ ၄ဝ အၾကားရွိၿပီး လူကုန္ ကူးသည့္အဖြဲ႕က အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးလွ်င္ ယြမ္ေငြ ၁ဝဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝဝ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး လူကုန္ကူးသူ ပြဲစားမ်ားကို ယြမ္ေငြ ၃ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝ အထိ ေပးရေၾကာင္း သိရသည္။                 

http://www.mwdmedia.net/2013/01/blog-post_4289.htmlတ႐ုတ္ ရဲတပ္ဖြဲ႕သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး မ်ားအား ျပည့္တန္ဆာ အျဖစ္သို႔ ေရာင္းခ်ခဲ့သည့္ လူေမွာင္ခုိ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕အား ဖမ္းဆီးခဲ့ေၾကာင္း တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံထုတ္ သတင္းစာ တစ္ေစာင္တြင္ ေဖာ္ျပ ထားသည္။
အဆုိပါ လူကုန္ကူးသည့္ အဖြဲ႕တြင္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံသားမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း တ႐ုတ္ မီဒီယာ တစ္ခုက သတင္း ထုတ္ျပန္သည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသည္ ေျမာက္ကိုရီးယား ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ကင္ဂ်ဳံအီ ၂ဝ၁၁ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ကြယ္လြန္ၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ေျမာက္ကိုရီးယား- တ႐ုတ္ နယ္စပ္ တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ေျမာက္ ကိုရီး ယား ျပည္ေျပး မ်ားႏွင့္ လူကုန္ကူးသူ ပြဲစားမ်ားကို စတင္ ႏွိမ္နင္းခဲ့သည္။
ေျမာက္ကိုရီးယား လူမ်ဳိးစု အမ်ားစု ေနထုိင္ရာ က်ီလင္ျပည္နယ္ ယမ္က်ီ ေဒသရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႕ သည္ ျပည္ပ ႏုိင္ငံသား ေလး ဦးႏွင့္ တ႐ုတ္ အမ်ဳိးသား တစ္ဦးကို ဖမ္းဆီးခဲ့ၿပီး ေဟးလံုက်န္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ အျခား ေဒသမ်ား သို႔ ေရာင္းခ်ခံခဲ့ ရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး ၁၂ ဦးကို ကယ္ဆယ္ခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔အား ေျမာက္ကိုရီးယား ႏုိင္ငံ သို႔ ျပန္လည္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ လူကုန္ကူး ခံရသည့္ ေျမာက္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသမီး ၂ဝ ဦးသည္ အသက္ ၂ဝ မွ ၄ဝ အၾကားရွိၿပီး လူကုန္ ကူးသည့္အဖြဲ႕က အမ်ဳိးသမီး တစ္ဦးလွ်င္ ယြမ္ေငြ ၁ဝဝဝဝ မွ ၁၅ဝဝဝ ျဖင့္ ေရာင္းခ်ၿပီး လူကုန္ကူးသူ ပြဲစားမ်ားကို ယြမ္ေငြ ၃ဝဝဝ မွ ၅ဝဝဝ အထိ ေပးရေၾကာင္း သိရသည္။

.mwdmedia.

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...