ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ပုလင္းေပၚမွာ ကားေမာင္း၍ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္သူ

Saturday, 26 January 2013

ပုလင္းေပၚမွာ ကားေမာင္း၍ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္သူ


Photo: ပုလင္းေပၚမွာ ကားေမာင္း၍ ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္သူ

ဘီယာပုလင္းမ်ားကို ရထားလမ္းလို႔ စည္ထားတဲ့ တန္းေပၚမွာ ကားေမာင္း ဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ေတာင္ ထင္ခ်င္စရာ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဒါဟာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆုိတာကို တရုတ္ႏိုင္ငံက Li Guiwen ပုဂၢိဳလ္က လက္ ေတြ႔ျပ ေမာင္းႏွင္ျပသခဲ့ပါတယ္။ 

ဘီယာ ပုလင္းေပါင္း ၁၇၉၈ ပုလင္းစည္ထားတဲ့ လမ္း အရွည္ ၆၀ မီတာ ေက်ာ္ကို ၈ မိနစ္နဲ႔ ၁၉ စကၠန္႔အတြင္း အျပီးေမာင္းျပ သြားခဲ့ပါတယ္။ လံုးဝ အတိမ္းအေစာင္း မရွိပါဘူး။ ဘယ္ပုလင္းမွာလည္း မေမာက္ပါဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း တရုတ္စစ္တပ္ မွာ စစ္ကားေမာင္း ဒရိုင္ဘာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။ 

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လေလာက္က တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ ႔ပိုင္း Wenzhou ျမိဳ ႔မွာ သရုပ္ျပ ေမာင္းႏ်င္ခဲ့ျပီး ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။ 
--
Ref: Guinness
ရိုးရာေလး
ဘီယာပုလင္းမ်ားကို ရထားလမ္းလို႔ စည္ထားတဲ့ တန္းေပၚမွာ ကားေမာင္း ဖို႔ဆုိတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ေတာင္ ထင္ခ်င္စရာ ရွိပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ဒါဟာ ျဖစ္ႏိုင္တယ္ဆုိတာကို တရုတ္ႏိုင္ငံက Li Guiwen ပုဂၢိဳလ္က လက္ ေတြ႔ျပ ေမာင္းႏွင္ျပသခဲ့ပါတယ္။

ဘီယာ ပုလင္းေပါင္း ၁၇၉၈ ပုလင္းစည္ထားတဲ့ လမ္း အရွည္ ၆၀ မီတာ ေက်ာ္ကို ၈ မိနစ္နဲ႔ ၁၉ စကၠန္႔အတြင္း အျပီးေမာင္းျပ သြားခဲ့ပါတယ္။ လံုးဝ အတိမ္းအေစာင္း မရွိပါဘူး။ ဘယ္ပုလင္းမွာလည္း မေမာက္ပါဘူး။ သူကိုယ္တိုင္ကလည္း တရုတ္စစ္တပ္ မွာ စစ္ကားေမာင္း ဒရိုင္ဘာ တစ္ဦး ျဖစ္ပါတယ္။

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ မတ္လေလာက္က တရုတ္ႏိုင္ငံအေရွ ႔ပိုင္း Wenzhou ျမိဳ ႔မွာ သရုပ္ျပ ေမာင္းႏ်င္ခဲ့ျပီး ဂင္းနစ္စံခ်ိန္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါတယ္။
--
Ref: Guinness
ရိုးရာေလး

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...