ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္မွာ ကုန္တင္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္လို႕ ေသဆုံးသူနဲ႕ ကယ္တယ္နိုင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား စာရင္း

Monday, 18 February 2013

ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္မွာ ကုန္တင္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္လို႕ ေသဆုံးသူနဲ႕ ကယ္တယ္နိုင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား စာရင္း

ဖိလစ္ပိုင္ ပင္လယ္မွာ ကုန္တင္သေဘၤာ နစ္ျမဳပ္လို႕ ေသဆုံးသူနဲ႕ ကယ္တယ္နိုင္ခဲ့တဲ့ ျမန္မာ သေဘၤာသားမ်ား စာရင္း။

ေသဆုံးသူ - စားဖိုမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္

ကယ္တယ္လို့ရတဲ့ ၉ ေယာက္ကေတာ့

ဦးသန့္ဇင္မိုး နဲ့ ဦးေရွြေအး (ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ)
အရာရွိ ဦးျကည္ဝင္း
ဦးခင္ေမာင္ဝင္း
ဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္
ဦးေအာင္သူျငိမ္း
ဦးဝင္းေဇာ္
ဦးဝင္းမင္းသိန္း


ျမန္္မာ သေဘၤာသား ၂၄ ဦး ပါတာ ျဖစ္ျပီး ၁၄ ဦးကေတာ့ ေပ်ာက္ ဆုံးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအးခ်မ္းမြန္(အဲဆာန္မန္) မွBBC Burmese တြင္ပါရွိေသာ သတင္းကို မိတ္ေဆြမ်ားထံ ကူးယူမ်ေ၀ေပး ျဖင္းျဖစ္ပါသည္

ေသဆုံးသူ - စားဖိုမွဴး ဦးျမင့္ေအာင္
ကယ္တင္လို့ရတဲ့ ၉ ေယာက္ကေတာ့
ဦးသန့္ဇင္မိုး နဲ့ ဦးေရွြေအး (ထိခိုက္ဒဏ္ရာရ)
အရာရွိ ဦးျကည္ဝင္း
ဦးခင္ေမာင္ဝင္းဦးေအာင္ေက်ာ္ခိုင္
ဦးေအာင္သူျငိမ္း
ဦးဝင္းေဇာ္
ဦးဝင္းမင္းသိန္း
ျမန္္မာ သေဘၤာသား ၂၄ ဦး ပါတာ ျဖစ္ျပီး ၁၄ ဦးကေတာ့ ေပ်ာက္ ဆုံးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။

RND: 19.2.2013

BBC Burmese

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...