ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လြတ္လပ္စြာမိုက္ရိုင္းခြင့္၊ ရိုင္းစိုင္းခြင့္မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သံသာ၀င္း

Tuesday, 12 March 2013

ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လြတ္လပ္စြာမိုက္ရိုင္းခြင့္၊ ရိုင္းစိုင္းခြင့္မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သံသာ၀င္း

လူငယ္ႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ
ဒီမိုကေရစီဆိုတာ လြတ္လပ္စြာမိုက္ရိုင္းခြင့္၊ ရိုင္းစိုင္းခြင့္မဟုတ္ဘူးဆိုတဲ့ သံသာ၀င္း

ကိုယ္လည္း ငယ္ငယ္တုန္းက လြတ္လပ္ခ်င္တာပဲ။ ကိုယ့္ကို ဖိႏွိပ္ထားလို႔ရွိရင္ ပိုၿပီး႐ုန္းထြက္ခ်င္တယ္။ ဒါက လူေတြရဲ႕ သဘာ၀ပဲ။ အစ္မတို႔တစ္ေတြ အားလံုးက ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာခံစားခဲ့ရေတာ့ တကယ္တမ္း ပြင့္လင္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဘာင္တစ္ခုကို လြတ္သြား တာေပါ့။ အၿမဲတမ္း ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရတာေတြကို လႊတ္လိုက္သလိုျဖစ္သြားတယ္။ အစ္မတို႔ႏိုင္ငံက အခုဆိုရင္ ေကာင္းေသာသြားျခင္းနဲ႔ သြားေနတာလို႔ ျမင္တယ္။ အခုဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကေရာ က်န္အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပါ၀င္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။ ႏိုင္ငံေရးကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ ဖို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးကို စိတ္၀င္စားသင့္တယ္ လို႔ ေျပာတာ။ အဲဒါမွလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံဘယ္ကိုသြားေနတယ္၊ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိမွာေလ။ 

လူငယ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ပဲ။ အဲဒီမွာလည္း လြတ္လပ္ၿပီဆုိၿပီး လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီမွာလည္း စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ရွိတယ္။ အခြင့္အေရးေတြ ရမယ္။ အားလံုး တရားမွ်မွ်တတ နဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ေအာက္မွာ ေနရမယ္။ ေဘာင္တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါက ဥပေဒေဘာင္ပါ။ ဥပေဒေဘာင္က လြတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ရတယ္လို႔ ေတြးတဲ့သူ က ေတာ္ေတာ္ေလးမွားပါတယ္။ အဲဒီအေတြးေတြကို ေဖ်ာက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္င့ံအေရးက ကိုယ့္အေရးပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ လူတိုင္းက ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးမွာပါ၀င္ဖို႔ အစ္မအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Eternal Light Magazine
March 2013
Re-Post By ACM 11-3-2013
ေအးခ်မ္းမြန္ Credit to >>Eternal Light Magazine << Thank

RND:  :12.3.2013
ကိုယ္လည္း ငယ္ငယ္တုန္းက လြတ္လပ္ခ်င္တာပဲ။ ကိုယ့္ကို ဖိႏွိပ္ထားလို႔ရွိရင္ ပိုၿပီး႐ုန္းထြက္ခ်င္တယ္။ ဒါက လူေတြရဲ႕ သဘာ၀ပဲ။ အစ္မတို႔တစ္ေတြ အားလံုးက ဖိႏွိပ္ျခင္းကို ႏွစ္ရွည္လမ်ားစြာခံစားခဲ့ရေတာ့ တကယ္တမ္း ပြင့္လင္းလာတဲ့အခါက်ေတာ့ ေဘာင္တစ္ခုကို လြတ္သြား တာေပါ့။ အၿမဲတမ္း ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရတာေတြကို လႊတ္လိုက္သလိုျဖစ္သြားတယ္။ အစ္မတို႔ႏိုင္ငံက အခုဆိုရင္ ေကာင္းေသာသြားျခင္းနဲ႔ သြားေနတာလို႔ ျမင္တယ္။ အခုဆိုရင္ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံျဖစ္ဖို႔အတြက္ အစိုးရအဖြဲ႕ကေရာ က်န္အဖြဲ႕အစည္းေတြကပါ ႀကိဳးစားေနတဲ့အခ်ိန္ဆိုေတာ့ လူငယ္ေတြကလည္း ကိုယ့္ရဲ႕ႏိုင္ငံေရးအသြင္ေျပာင္းလဲေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ပါ၀င္သင့္တယ္လို႔ ထင္တယ္။
 
 ႏိုင္ငံေရးကို တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ ဖို႔ ေျပာတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕အေရးကို စိတ္၀င္စားသင့္တယ္ လို႔ ေျပာတာ။ အဲဒါမွလည္း ကိုယ့္ႏိုင္ငံဘယ္ကိုသြားေနတယ္၊ ဘာေတြျဖစ္ေနတယ္ဆိုတာကို သိမွာေလ။

လူငယ္ဆိုတာက ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ အနာဂတ္ပဲ။ အဲဒီမွာလည္း လြတ္လပ္ၿပီဆုိၿပီး လုပ္ခ်င္တိုင္းလုပ္ဖို႔ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီမွာလည္း စည္းနဲ႔ကမ္းနဲ႔ရွိတယ္။ အခြင့္အေရးေတြ ရမယ္။ အားလံုး တရားမွ်မွ်တတ နဲ႔ ဥပေဒရဲ႕ေအာက္မွာ ေနရမယ္။ ေဘာင္တစ္ခုရွိပါတယ္။ အဲဒါက ဥပေဒေဘာင္ပါ။ ဥပေဒေဘာင္က လြတ္ၿပီးေတာ့ လုပ္လို႔မရပါဘူး။ ဒီမိုကေရစီဆုိတာ လုပ္ခ်င္တာလုပ္လို႔ရတယ္လို႔ ေတြးတဲ့သူ က ေတာ္ေတာ္ေလးမွားပါတယ္။ အဲဒီအေတြးေတြကို ေဖ်ာက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္င့ံအေရးက ကိုယ့္အေရးပါပဲ။ အဲဒီအတြက္ လူတိုင္းက ကိုယ့္ႏိုင္ငံရဲ႕ အေရးမွာပါ၀င္ဖို႔ အစ္မအေနနဲ႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။

Eternal Light Magazine
Rangonnewsdaily

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...