ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း လည္ပတ္ေနေသာယာဥ္အား ေဘးျဖစ္ေစသည့္ အရာဝတၳဳျဖင့္ ပစ္ခတ္လွ်င္ အေရးယူႏုိင္

Monday, 8 April 2013

သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း လည္ပတ္ေနေသာယာဥ္အား ေဘးျဖစ္ေစသည့္ အရာဝတၳဳျဖင့္ ပစ္ခတ္လွ်င္ အေရးယူႏုိင္


Photo: သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း လည္ပတ္ေနေသာယာဥ္အား ေဘးျဖစ္ေစသည့္ အရာဝတၳဳျဖင့္ ပစ္ခတ္လွ်င္ အေရးယူႏုိင္

မၾကာမီ က်ေရာက္လာေတာ့မည့္ မဟာသႀကၤန္ ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အား ေခါင္းေလွ်ာ္သန္႔ရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသလို တခ်ဳိ႕မွာ ရဟန္းခံရွင္ျပဳ ဒုလႅဘရဟန္းဝတ္ျခင္းႏွင့္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူၾက ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက ပါသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ ေရပက္မ႑ပ္မ်ားတြင္ ေရပက္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီ မ်ား မွ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ကာ အကအခုန္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေရထဲတြင္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊ ပင္ပြားမ်ား၊ မႈိ႔မ်ားထည့္ ၍ ေလာင္းတ တ္ၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရခဲမ်ား ထည့္ထားေသာ ေအးခဲေနသည့္ ေရ မ်ားျဖင့္ လည္း ေလာင္းတတ္ၾကပါသည္။
 ယင္းသို႔ျပဳလုပ္၍ ေရပက္ရာတြင္ ေရပက္ခံေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေသာ္လည္း လံုၿခံဳမႈကို ေဘးျဖစ္ေစတန္ရာေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေသာ အျခားအရာဝတၳဳ တစ္ခု (ေရခဲတံုးေသးမ်ား၊ သစ္သားစမ်ား)ကို ေရႏွင့္ေရာ၍ ေလာင္းမိလွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏုိင္ ပါသည္။ ယခုလို မဟာသႀကၤန္ကာလ မတုိင္မီ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား မွ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရိွရေအာင္ အမိန္႔၊ စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိၾက ပါသည္။ ေရထဲတြင္ ေခြးေလွးယားသီး၏ အရည္၊ ေရခဲတံုး အေသး၊ အက္စစ္၊ မသန္႔ရွင္းေသာေရ၊ သစ္တိုသစ္စမ်ား၊ ခဲမ်ားႏွင့္ အျခား လူကိုေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာဝတၳဳ တစ္ခုခုကိုေရာ၍ ေလာင္း မည္ဆုိလွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက ရာဇသတ္ႀကီး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၉ (က)အရ တရားစြဲဆို ခံရႏုိင္ပါသည္။

 ယင္းဥပေဒမူရင္းအား တင္ျပရပါလွ်င္ ရာဇသတ္ႀကီး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၉(က) ''မည္သူမဆုိ ယာဥ္တစ္စီးစီးတြင္ စီးနင္းလာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ လံုၿခံဳမႈကို ေဘးျဖစ္ေစတန္ရာေသာ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေစ တန္ရာသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာ ေနရာ၌ ယာဥ္တစ္စီးစီးကို သစ္သားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခဲျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အက္ စစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအရာဝတၳဳျဖင့္ျဖစ္ေစ ပစ္ခတ္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ႐ိုက္ပုတ္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိယာဥ္တစ္စီးစီးေပၚ၌ ထုိအရာတစ္ခုခုကို က်ေစလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ငါးေသာင္း ထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္'' ဟု ျပ႒ာန္းထားပါ သည္။ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ ေရသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပမႈသည္ ယဥ္ေက်း၍ စည္းကမ္းက်ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ အား ေအးခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ သတိထား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကေစလိုပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း လည္ပတ္ေနေသာယာဥ္ကို ေဘးျဖစ္ေစသည့္ အရာဝတၳဳျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳရမိေအာင္ လြန္ကဲေသာ သတိတရားမ်ားျဖင့္ ဆင္ျခင္ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကေစ လိုပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။ 

by: ေခတ္လူငယ္မၾကာမီ က်ေရာက္လာေတာ့မည့္ မဟာသႀကၤန္ ပြဲေတာ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အတြင္း မီွတင္းေနထိုင္ၾကေသာ ႏုိင္ငံသားအားလံုးမွ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက မည္ ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားက သက္ႀကီးရြယ္အုိမ်ား အား ေခါင္းေလွ်ာ္သန္႔ရွင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးၾကသလို တခ်ဳိ႕မွာ ရဟန္းခံရွင္ျပဳ ဒုလႅဘရဟန္းဝတ္ျခင္းႏွင့္ ဥပုသ္သီလ ေဆာက္တည္ျခင္းျဖင့္ ကုသိုလ္ယူၾက ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အမ်ားစုမွာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ကို ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾက ပါသည္။ တခ်ဳိ႕မွာ ေရပက္မ႑ပ္မ်ားတြင္ ေရပက္ျခင္း၊ တခ်ဳိ႕ေသာ ကုမၸဏီ မ်ား မွ မ႑ပ္မ်ား တည္ေဆာက္ကာ အကအခုန္သီခ်င္းမ်ားျဖင့္ ေဖ်ာ္ေျဖ မႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ တခ်ဳိ႕ေသာ ျပည္သူမ်ားသည္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတစ္ရပ္ အေနျဖင့္ ေရထဲတြင္ အေမႊးနံ႔သာမ်ား၊ ပင္ပြားမ်ား၊ မႈိ႔မ်ားထည့္ ၍ ေလာင္းတ တ္ၾကပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေရခဲမ်ား ထည့္ထားေသာ ေအးခဲေနသည့္ ေရ မ်ားျဖင့္ လည္း ေလာင္းတတ္ၾကပါသည္။
ယင္းသို႔ျပဳလုပ္၍ ေရပက္ရာတြင္ ေရပက္ခံေသာ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေဘးအႏၲရာယ္ မျဖစ္ေသာ္လည္း လံုၿခံဳမႈကို ေဘးျဖစ္ေစတန္ရာေသာ ရည္ရြယ္ ခ်က္ျဖင့္ ေဘးျဖစ္ႏိုင္ေသာ အျခားအရာဝတၳဳ တစ္ခု (ေရခဲတံုးေသးမ်ား၊ သစ္သားစမ်ား)ကို ေရႏွင့္ေရာ၍ ေလာင္းမိလွ်င္ ဥပေဒအရ အေရးယူခံရႏုိင္ ပါသည္။ ယခုလို မဟာသႀကၤန္ကာလ မတုိင္မီ သက္ဆုိင္ရာ တိုင္းေဒသႀကီး /ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕၊ ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ သို႔မဟုတ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနမ်ား မွ ျပည္သူမ်ား ထိခိုက္နစ္နာမႈ မရိွရေအာင္ အမိန္႔၊ စည္းကမ္းမ်ား ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိၾက ပါသည္။ ေရထဲတြင္ ေခြးေလွးယားသီး၏ အရည္၊ ေရခဲတံုး အေသး၊ အက္စစ္၊ မသန္႔ရွင္းေသာေရ၊ သစ္တိုသစ္စမ်ား၊ ခဲမ်ားႏွင့္ အျခား လူကိုေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အရာဝတၳဳ တစ္ခုခုကိုေရာ၍ ေလာင္း မည္ဆုိလွ်င္ ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစသည္ကို သိပါလ်က္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ပါက ရာဇသတ္ႀကီး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၉ (က)အရ တရားစြဲဆို ခံရႏုိင္ပါသည္။

ယင္းဥပေဒမူရင္းအား တင္ျပရပါလွ်င္ ရာဇသတ္ႀကီး အက္ဥပေဒပုဒ္မ ၂၇၉(က) ''မည္သူမဆုိ ယာဥ္တစ္စီးစီးတြင္ စီးနင္းလာသူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ ၏ လံုၿခံဳမႈကို ေဘးျဖစ္ေစတန္ရာေသာ အႀကံျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိသုိ႔ျဖစ္ေစ တန္ရာသည္ကို သိလ်က္ႏွင့္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ အမ်ားျပည္သူ ဆုိင္ရာ ေနရာ၌ ယာဥ္တစ္စီးစီးကို သစ္သားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ ခဲျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အက္ စစ္ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အျခားအရာဝတၳဳျဖင့္ျဖစ္ေစ ပစ္ခတ္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ႐ိုက္ပုတ္လွ်င္ သို႔တည္းမဟုတ္ ထုိယာဥ္တစ္စီးစီးေပၚ၌ ထုိအရာတစ္ခုခုကို က်ေစလွ်င္ ထိုသူကို တစ္ႏွစ္ထိ ေထာင္ဒဏ္ တစ္မ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ေစ၊ ငါးေသာင္း ထိ ေငြဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ရမည္'' ဟု ျပ႒ာန္းထားပါ သည္။ ရခုိင္႐ိုးရာသႀကၤန္ ေရသဘင္ ဆင္ယင္က်င္းပမႈသည္ ယဥ္ေက်း၍ စည္းကမ္းက်ၿပီး ေဘးအႏၲရာယ္ ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ အေၾကာင္းတရားမ်ား မရွိသည္ကို ေတြ႕ရွိရပါသည္။ ႏွစ္စဥ္က်င္းပလ်က္ရွိေသာ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ အား ေအးခ်မ္း ေပ်ာ္ရႊင္စြာျဖင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ကင္းရွင္းစြာျဖင့္ သတိထား ပါဝင္ဆင္ႏႊဲၾကေစလိုပါသည္။ သို႔ပါေသာေၾကာင့္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္အတြင္း လည္ပတ္ေနေသာယာဥ္ကို ေဘးျဖစ္ေစသည့္ အရာဝတၳဳျဖင့္ ပစ္ခတ္ျခင္း မျပဳရမိေအာင္ လြန္ကဲေသာ သတိတရားမ်ားျဖင့္ ဆင္ျခင္ပါဝင္ ဆင္ႏႊဲၾကေစ လိုပါေၾကာင္း အႀကံျပဳ တင္ျပလိုက္ရပါသည္ဟု ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဧၿပီလ ၈ ရက္ေန႔ထုတ္ ေၾကးမံု သတင္းစာတြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္။

by: ေခတ္လူငယ္

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...