ဧဒင္အခ်စ္ပံုၿပင္: Sim Card မ်ားအား ၁၅၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏွဳန္းျမင့္မားေနဆဲ

Monday, 8 April 2013

Sim Card မ်ားအား ၁၅၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏွဳန္းျမင့္မားေနဆဲ


Photo: Sim Card မ်ားအား ၁၅၀၀ က်ပ္ႏွဳန္းျဖင့္ ေရာင္းခ်ေပးေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚဆိုခမ်ားမွာ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ား ႏွင့္ ႏွိဳင္းယွဥ္ပါက ေစ်းႏွဳန္းျမင့္မားေနဆဲ

ေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီမွ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းမ်ားအား အစိုးရ ႏွင့္ ျပဳခ်က္ရလွ်င္ ထြက္ရွိလာမည္ ဟုသတင္းထြက္ေပၚလာအၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကားစိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာေသာ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းမ်ားကို Sim Card တစ္ခုလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚ ဆုိခမ်ားမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိ သည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိမ္ နီခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ Sim Card မ်ားအား အလြန္သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးၿပီး ဖုန္း ေခၚဆုိခမ်ားမွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္သင္သာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာသား တစ္ဦးကေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ မေလးရ်ားမွအလုပ္လုပ္တုန္းက သူတို႔ Coustomer ကို ၀န္ေဆာင္ မႈေတြေပးတယ္။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ၿပီး Free Call ေပးတာကို ေနာက္ သူငယ္ခ်င္းေတြဖြဲ႕ခြင့္ေပးၿပီး သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းဆက္ရင္ Free Call ေပးတာတို႔ တစ္လအတြင္းမွာလည္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးၿပီးအလကား ေခၚဆိုခြင့္ေပးတာမ်ဳိးရွိပါတယ္”ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာ အလုပ္ကိုင္ဖူးေသာကိုေဇာ္လင္းဟိန္း ကေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ျပည္တြင္းဖုန္း ေခၚဆုိခမ်ားမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ SMS တစ္ေစာင္ ႏႈန္းလွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ႀကိဳးစား လုပ္ေနရတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ျပည္သူကေမွ်ာ္လင့္တာမ်ားေန တယ္။ အရင္ ၁၅ သိန္းကေန အခု ၁၅၀၀ ေတာင္ျဖစ္လာၿပီပဲ။ ျပည္သူေတြအသံုးျပဳတာမ်ားလာ ရင္ ဖုန္းေခၚဆုိခလည္း တျဖည္း ျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာမွာပါ”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပးအဖြဲ႕ ၀င္ဦးလွေမာင္ေရႊကမွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ဘုိဘုိမင္း

The Hot Newsေရႊျပည္တံခြန္ကုမၸဏီမွ က်ပ္ ၅၀၀၀ တန္ဖုန္းမ်ားအား အစိုးရ ႏွင့္ ျပဳခ်က္ရလွ်င္ ထြက္ရွိလာမည္ ဟုသတင္းထြက္ေပၚလာအၿပီး ျပည္သူမ်ားအၾကားစိတ္၀င္စားမႈ ျမင့္တက္လာေသာ တန္ဖိုးနည္း ဖုန္းမ်ားကို Sim Card တစ္ခုလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ႏႈန္းျဖင့္ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ေရာင္းခ်ေပး သြားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဖုန္းေခၚ ဆုိခမ်ားမွာ အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါကေစ်းႏႈန္းျမင့္မားေန ဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္သူမ်ားအၾကား ေ၀ဖန္သံမ်ားထြက္ေပၚလ်က္ရွိ သည္။
အာဆီယံႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ အိမ္ နီခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕တြင္ Sim Card မ်ားအား အလြန္သက္သာေသာ ႏႈန္းထားျဖင့္ေရာင္းခ်ေပးၿပီး ဖုန္း ေခၚဆုိခမ်ားမွာ ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အလြန္သင္သာ ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံျခားသေဘၤာသား တစ္ဦးကေျပာသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ မေလးရ်ားမွအလုပ္လုပ္တုန္းက သူတို႔ Coustomer ကို ၀န္ေဆာင္ မႈေတြေပးတယ္။ အခ်ိန္သတ္မွတ္ ၿပီး Free Call ေပးတာကို ေနာက္ သူငယ္ခ်င္းေတြဖြဲ႕ခြင့္ေပးၿပီး သူတို႔ အခ်င္းခ်င္းဆက္ရင္ Free Call ေပးတာတို႔ တစ္လအတြင္းမွာလည္း အခ်ိန္သတ္မွတ္ေပးၿပီးအလကား ေခၚဆိုခြင့္ေပးတာမ်ဳိးရွိပါတယ္”ဟု မေလးရွားႏိုင္ငံတြင္ ၅ ႏွစ္ၾကာ အလုပ္ကိုင္ဖူးေသာကိုေဇာ္လင္းဟိန္း ကေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ျပည္တြင္းဖုန္း ေခၚဆုိခမ်ားမွာ တစ္မိနစ္လွ်င္ ၅၀ က်ပ္ႏႈန္း၊ SMS တစ္ေစာင္ ႏႈန္းလွ်င္ ၂၅ က်ပ္ႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ “ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံက ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးကို ႀကိဳးစား လုပ္ေနရတယ္။ ဒီလုိအခ်ိန္မွာ ျပည္သူကေမွ်ာ္လင့္တာမ်ားေန တယ္။ အရင္ ၁၅ သိန္းကေန အခု ၁၅၀၀ ေတာင္ျဖစ္လာၿပီပဲ။ ျပည္သူေတြအသံုးျပဳတာမ်ားလာ ရင္ ဖုန္းေခၚဆုိခလည္း တျဖည္း ျဖည္းေလ်ာ့နည္းလာမွာပါ”ဟု ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအႀကံေပးအဖြဲ႕ ၀င္ဦးလွေမာင္ေရႊကမွတ္ခ်က္ျပဳ ေျပာၾကားသည္။

ဘုိဘုိမင္း

The Hot News

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...